Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 20 - 31 august 2020

Aprobată: 24.08.2020
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. Pl-x 410/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (PL-x 410/2020) - lege ordinară -Respins de Senat - 23.06.2020
Raport comun
- Comisia pentru apărare și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit- 28.07.2020 și Raport suplimentar(Adoptare) - distribuit- 25.08.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - Termen-3 săptămâni (Plen-25.08.2020)
2. Pl-x 668/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (PL-x 668/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.10.2018
Raport comun
- Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru mediu și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
3. Pl-x 103/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 103/2018) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit- 17.12.2019
Cameră decizională
Retrimis la comisie - Termen- o săptămână - (Plen-19.08.2020)
4. Pl-x 320/2020 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare (Pl-x 320/2020) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 19.05.2020
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
5. Pl-x 226/2019 Proiectul de Lege privind statutul polițistului local (PL-x 226/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru muncă
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
6. Pl-x 398/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației (Pl-x 398/2020) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru învățământ (Respingere)- distribuit-25.08.2020
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 29.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 27.08.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
7. Pl-x 399/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 399/2020) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ(Respingere)- distribuit-25.08.2020
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 29.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 27.08.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
8. Pl-x 400/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 400/2020) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere)- distribuit-25.08.2020
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 29.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 27.08.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
9. Pl-x 373/2020 Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență (PL-x 373/2020) - lege organică -Respins de Senat - 10.06.2020
Raport comun -Comisia juridică și Comisia pentru apărare
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
10. Pl-x 558/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE (PL-x 558/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport-Comisia pentru sănătate
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
11. Pl-x 546/2017 Proiectul de Lege privind completarea art.45 din Legea minelor nr.85/2003 (PL-x 546/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
12. Pl-x 47/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 47/2020) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
13. Pl-x 485/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții (PL-x 485/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare)- distribuit- 24.08.2020
Cameră decizională
14. Pl-x 622/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România (PL-x 622/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru transporturi
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
15. Pl-x 241/2018 Proiectul de Lege privind modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x 241/2018)- lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.04.2018
Raport - Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
16. Pl-x 431/2019 Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (PL-x 431/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru muncă, Comisia pentru sănătate și Raport - Comisia pentru învățământ
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
17. Pl-x 379/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare (PL-x 379/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.06.2020
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
18. Pl-x 291/2020 Propunerea legislativă privind munca în domeniul pescuitului maritim (Pl-x 291/2020) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 12.05.2020
Raport comun- Comisia pentru muncă și Comisia pentru transporturi
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
19. Pl-x 163/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 (PL-x 163/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 3.06.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun suplimentar
20. Pl-x 409/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. (PL-x 409/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 23.06.2020
Raport comun- Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit- 9.07.2020 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial- Adoptare)- distribuit- 27.07.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
21. Pl-x 386/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 386/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.06.2020
Raport comun
- Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
22. Pl-x 452/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 (PL-x 452/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru industrii și Comisia juridică
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
23. Pl-x 522/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat (PL-x 522/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
24. Pl-x 576/2019 Proiectul de Lege privind programul național "Primul loc de muncă pentru tinerii absolvenți" (PL-x 576/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
25. Pl-x 524/2017 Propunerea legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naționale (Pl-x 524/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.11.2017
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 26.09.2018
Cameră decizională
Retrimis la comisie- termen-2 săptămâni (Plen-28.07.2020)
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
26. Pl-x 663/2019 Proiectul de Lege privind protecția consumatorilor față de executările silite abuzive sau intempestive (PL-x 663/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -11.12.2019
Raport comun - Comisia pentru buget, Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit-2.04.2020
Cameră decizională
Retrimis la comisie- termen-2 săptămâni (Plen-28.07.2020)
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
27. Pl-x 457/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic (Pl-x 457/2020) - lege organică
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 25.08.2020
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 17.08.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
30.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
28. Pl-x 376/2020 Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului național pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională (Pl-x 376/2020) - lege organică
Raport - Comisia pentru apărare
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 29.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 27.08.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
29. Pl-x 420/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (Pl-x 420/2020) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 7.07.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 4.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
30. PHCD 12/2020 Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 12/2020).
Raport - Comisia pentru regulament
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
31. Pl-x 37/2017 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind statutul personalului feroviar (PL-x 37/2017/2019) - lege organică - Reexaminată de Senat - 21.10.2019
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru transporturi (Adoptarea Legii în forma inițială adoptată de Parlament)- distribuit-30.06.2020
Cameră decizională
32. Pl-x 456/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 456/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.07.2020
Cameră decizională
Raport - Comisia pentru sănătate - (Adoptare) -distribuit -11.08.2020
33. Pl-x 478/2020 Proiectul de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia"- S.A. din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată și în administrarea Consiliului Județean Timiș și, respectiv, în proprietatea privată și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara (PL-x 478/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.07.2020
Raport - Comisia pentru politică economică (Adoptare)- distribuit- 25.08.2020
Cameră decizională
34. Pl-x 485/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității pentru Administrarea și Reglementarea în Comunicații (Pl-x 485/2020) - lege organică
Raport -Comisia juridică(Adoptare)- distribuit- 25.08.2020
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 17.08.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 3.10.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
35. Pl-x 480/2020 Proiectul de Lege privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri (PL-x 480/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.07.2020
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
36. Pl-x 170/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 170/2020) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) -distribuit -17.08.2020
Cameră decizională
37. Pl-x 461/2019 Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.238 din 3 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.666 din 28 iulie 2020 (PL-x 461/2019/2020) - lege ordinară-Reexaminată de Senat - 11.08.2020
Raport - Comisia juridică (Adoptarea Legii)- distribuit- 25.08.2020
Cameră decizională
38. PHCD 28/2020 Proiectul de Hotărâre privind modificarea art.258 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților (BPI 577/13.07.2020 PH CD 28/2020).
Raport - Comisia pentru regulament
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
39. Pl-x 64/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 64/2019) - lege organică - Respinsă de Senat -18.02.2019
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere)- distribuit-2.04.2020 și Raport suplimentar(Adoptare)- distribuit-25.08.2020
Cameră decizională
40. - Inițiative legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaților -
41. - Inițiative legislative aflate în dezbatere la Camera Deputaților. -
42. - Inițiative legislative adoptate de Senat în calitate de primă Cameră sesizată. -
43. - Inițiative legislative înregistrate la Biroul Permanent al Camerei Deputaților. -
44. - Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanțe de urgență ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților, care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite. -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 31 martie 2023, 13:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro