Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 19 - 20 septembrie 2022

Aprobată: 19.09.2022
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
1. Pl-x 255/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 255/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -29.05.2019
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia pentru apărare, Comisia pentru transporturi și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
2. Pl-x 454/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 454/2022) - lege organică -Respinsă de Senat - 29.06.2022
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit-20.09.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
3. Pl-x 442/2022 Proiectul de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii
(PL-x 442/2022) - lege organică
Raport - Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru examinarea inițiativelor legislative din domeniul justiției (Adoptare) - distribuit - 19.09.2022
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 01.09.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 27.10.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Prioritate legislativă
Se dezbate marți, 20 septembrie 2022, ora 10,00
4. Pl-x 461/2022 Proiectul de Lege privind modificarea art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x 461/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -01.09.2022
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 19.09.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie- termen-20.09.2022 (plen-19.09.2022)
5. PHCD 67/2022 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un deceniu digital pentru copii și tineri: noua strategie europeană "Un internet mai bun pentru copii" (BIK+)
COM(2022) 212 (PHCD 67/2022).
Format PDF
6. Pl-x 664/2019 Reexaminarea Legii privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.69 din 28 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.492 din 12 mai 2021 (PL-x 664/2019/2021) - lege ordinară-Reexaminată de Senat - 28.06.2021
Raport comun - Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru buget, Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingerea Legii) - distribuit - 02.12.2021
Cameră decizională
7. Pl-x 517/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopției (PL-x 517/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 20.04.2022
Cameră decizională
8. Pl-x 296/2018 Proiectul de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 296/2018) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport-Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 20.04.2022
Cameră decizională
9. Pl-x 643/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 643/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.10.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 6.12.2018
Cameră decizională
10. Pl-x 674/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (Pl-x 674/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.10.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 6.12.2018
Cameră decizională
11. Pl-x 528/2018 Propunerea legislativă privind stimularea achiziționării de cărți sau cărți în format electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar (Pl-x 528/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -8.10.2018
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 6.12.2018
Cameră decizională
12. Pl-x 527/2018 Propunerea legislativă privind stimularea achiziționării de cărți și cărți în format electronic, necesare pentru elevi, în învățământul preuniversitar (Pl-x 527/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -8.10.2018
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 6.12.2018
Cameră decizională
13. Pl-x 490/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 490/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -24.09.2018
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 5.12.2018
Cameră decizională
14. Pl-x 457/2015 Proiectul de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de către unitățile medicale publice (PL-x 457/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -9.06.2015
Raport-Comisia pentru sănătate(Respingere) - distribuit- 22.06.2022
Cameră decizională
15. Pl-x 460/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 460/2018) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 15.06.2022
Cameră decizională
16. Pl-x 581/2019 Proiectul de Lege pentru înființarea Comisiei Naționale de Alăptare (PL-x 581/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 15.06.2022
Cameră decizională
17. Pl-x 392/2020 Proiectul de Lege privind unele măsuri administrative și fiscale (PL-x 392/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.06.2020
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 07.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
18. Pl-x 119/2020 Propunerea legislativă pentru completarea alin.(3) al art.16 din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale (Pl-x 119/2020) - lege ordinară - Respinsă de Senat -9.03.2020
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit- 30.06.2020 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 06.06.2022
Cameră decizională
Retrimis la comisie - (CLGP-29.03.2021)
A fost primit raportul suplimentar-06.06.2022.
19. Pl-x 564/2017 Proiectul de Lege privind completarea art.287 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 564/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit -10.02.2021 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 25.05.2022
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-18.03.2021 (plen-9.03.2021)
A fost primit raportul suplimentar-25.05.2022
20. Pl-x 110/2015 Propunerea legislativă "Legea meșteșugarilor artizani" (Pl-x 110/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 25.05.2022
Cameră decizională
21. Pl-x 362/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 362/2017) - lege organică - Respinsă de Senat -10.10.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.02.2019 și Raport suplimentar (menține raportul inițial-Respingere) - distribuit - 24.05.2022
Cameră decizională
Retrimis la comisie - (CLGP-7.06.2021)
A fost primit raportul suplimentar - 24.05.2022.
22. Pl-x 390/2020 Proiectul de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 390/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 16.06.2020
Raport- Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 24.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
23. Pl-x 664/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 664/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -29.10.2018
Raport- Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 24.05.2022
Cameră decizională
24. Pl-x 514/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 514/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -3.10.2018
Raport- Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 24.05.2022
Cameră decizională
25. Pl-x 215/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (Pl-x 215/2022) - lege organică -Respinsă de Senat - 11.04.2022
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 13.05.2022
Cameră decizională
26. Pl-x 590/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.1332 din 31 decembrie 2020 (Pl-x 590/2021) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 22.11.2021
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 17.05.2022
Cameră decizională
27. Pl-x 510/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 510/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.11.2017
Raport comun- Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.05.2022
Cameră decizională
28. Pl-x 97/2019 Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării", ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.70 din 3 februarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.269 din 17 martie 2021 (PL-x 97/2019/2021) - lege ordinară-Reexaminată de Senat - 26.04.2021
Raport comun - Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru mediu și Comisia juridică (Respingerea Legii) - distribuit - 03.05.2022
Cameră decizională
29. Pl-x 390/2019 Proiectul de Lege pentru abrogarea art.46 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic (PL-x 390/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.05.2022
Cameră decizională
30. Pl-x 121/2022 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto (Pl-x 121/2022) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 7.03.2022
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 4.05.2022
Cameră decizională
31. Pl-x 148/2022 Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (Pl-x 148/2022) - lege organică -Respinsă de Senat - 21.03.2022
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 27.04.2022
Cameră decizională
32. Pl-x 118/2022 Propunerea legislativă pentru acordarea de zile libere plătite persoanelor care votează (Pl-x 118/2022) - lege organică -Respinsă de Senat - 7.03.2022
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 27.04.2022
Cameră decizională
33. Pl-x 340/2020 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 340/2020) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 27.05.2020
Raport comun-Comisia pentru industrii, Comisia pentru apărare, Comisia pentru transporturi și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 27.04.2022
Cameră decizională
34. Pl-x 632/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată (Pl-x 632/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -22.10.2018
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Respingere) - distribuit -2.06.2020 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 06.04.2022
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-19.04.2021 (plen-31.03.2021)
A fost primit raportul suplimentar-06.04.2022.
35. Pl-x 321/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum și a Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (Pl-x 321/2020) - lege organică -Respinsă de Senat - 19.05.2020
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 07.04.2022
Cameră decizională
36. Pl-x 558/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE (PL-x 558/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 10.05.2022
Cameră decizională
37. Pl-x 557/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE (PL-x 557/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 10.05.2022
Cameră decizională
38. Pl-x 68/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (Pl-x 68/2022) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 14.02.2022
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.05.2022
Cameră decizională

VOT FINAL

Marți, 20 septembrie 2022, ora 11,30

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 1 februarie 2023, 5:19
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro