Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 12 - 13 iunie 2023

Aprobată: 12.06.2023
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
,1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
1. Pl-x 248/2023 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a altor acte normative (Pl-x 248/2023) - lege organică -Respinsă de Senat - 29.03.2023
Raport - Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
2. Pl-x 507/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 507/2022) - lege organică -Adoptat de Senat -19.09.2022
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
3. Pl-x 284/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 284/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -16.05.2022
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru transporturi
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
4. Pl-x 324/2021 Proiectul de Lege pentru completarea art.221 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (PL-x 324/2021) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru transporturi, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
5. Pl-x 359/2023 Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, adoptată la Paris, la 21 noiembrie 1997 (PL- x 359/2023) - lege ordinară
Raport- Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) (Adoptare) - distribuit - 08.06.2023
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 30.05.2023; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 27.09.2023, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților

La votul final
6. Pl-x 377/2023 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 377/2023) - lege organică -Adoptat de Senat -30.05.2023
Raport- Comisia pentru muncă
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
7. Pl-x 76/2023 Proiectul de Lege privind completarea art.125 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 (PL-x 76/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -13.02.2023
Raport comun - Comisia pentru politică economică Comisia pentru industrii și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
8. Pl-x 80/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri (PL-x 80/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 31.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
La votul final
9. Pl-x 455/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil (PL-x 455/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -29.06.2022
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică(Adoptare) - distribuit 13.03.2023
Cameră decizională
La votul final
10. Pl-x 398/2023 Proiectul de Lege privind înființarea Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București (PL-x 398/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -06.06.2023
Raport- Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit - 13.06.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
11. Pl-x 457/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 457/2022) - lege organică -Adoptat de Senat -29.06.2022
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit- 19.12.2022, Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 15.02.2023 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 13.06.2023
Cameră decizională
Retrimis la comisie - (CLGP- 13.02.2023)
A fost primit raportul înlocuitor-15.02.2023
Retrimis la comisie - (CLGP- 31.05.2023)
A fost primit raportul suplimentar-13.06.2023.
12. Pl-x 49/2023 Proiectul de Lege pentru completarea art.91 alin.(3) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 49/2023) - lege organică -Adoptat de Senat - 06.02.2023
Raport - Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
13. Pl-x 552/2019 Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 552/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia pentru industrii, Comisia pentru apărare, Comisia pentru transporturi și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 13.06.2023
Cameră decizională
14. Pl-x 553/2019 Proiectul de Lege pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (PL-x 553/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport-Comisia pentru industrii
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
15. Pl-x 155/2023 Proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 155/2023) - lege organică -Adoptat de Senat -06.03.2023
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 31.05.2023
Cameră decizională
16. Pl-x 668/2018 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (PL-x 668/2018/2021) - lege ordinară-Reexaminată de Senat - 26.04.2021
Raport comun-Comisia pentru mediu, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
17. Pl-x 562/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.485 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 562/2022) - lege organică -Adoptat de Senat -28.09.2022
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
18. PHCD 29/2023 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1009 în ceea ce privește etichetarea digitală a produselor fertilizante UE COM(2023) 98 (PHCD 29/2023).
La votul final
19. PHCD 30/2023 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comună către Parlamentul European și Consiliu privind actualizarea Strategiei Uniunii Europene în materie de securitate maritimă și a planului de acțiune al acesteia - @O strategie îmbunătățită a UE în materie de securitate maritimă pentru amenințări maritime aflate în continuă evoluție" JOIN(2023) 8 (PHCD 30/2023).
La votul final
20. Pl-x 264/2017 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate (PL-x 264/2017/2023)- lege ordinară-Reexaminată de Senat - 15.02.2023
Raport comun - Comisia pentru politică externă și Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
21. Pl-x 94/2023 Proiectul de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.m), n), p) și q) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 94/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -15.02.2023
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit-26.04.2023 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit-07.06.2023
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-2 săptămâni - CLGP-10.05.2023
A fost primit raportul suplimentar-07.06.2023
La votul final
22. Pl-x 285/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 285/2022) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru muncă, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
23. Pl-x 454/2016 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii (PL-x 454/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.10.2016
Raport- Comisia pentru cultură
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
24. Pl-x 300/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2022 privind unele măsuri de eficientizare a activității turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre (PL-x 300/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -23.05.2022
Raport comun-Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru mediu și Comisia pentru antreprenoriat (Adoptare)- distribuit- 08.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
La votul final
25. Pl-x 28/2023 Proiectul de Lege pentru completarea art.13 din Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (PL-x 28/2023) - lege organică -Adoptat de Senat - 21.12.2022
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia pentru sănătate și Comisia pentru învățământ (Adoptare)- distribuit-06.06.2023
Cameră decizională
26. Pl-x 324/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (PL-x 324/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -30.05.2022
Raport comun-Comisia pentru politică economică, Comisia pentru buget, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru antreprenoriat (Adoptare)- distribuit- 09.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
27. Pl-x 51/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x 51/2022) - lege ordinară- Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru sănătate, Comisia pentru tehnologia informației, Comisia pentru apărare și Comisia juridică (Adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea OUG nr.129/2021)- distribuit- 09.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
28. Pl-x 94/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x 94/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru tehnologia informației, Comisia pentru sănătate, Comisia pentru apărare și Comisia juridică (Adoptarea Proiectului de lege privind respingerea OUG nr.5/2022)- distribuit- 09.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
29. Pl-x 260/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID 19 (PL-x 260/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -09.05.2022
Raport -Comisia pentru agricultură (Adoptare)- distribuit- 15.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
30. - Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul I al anului 2022- distribuit-28.11.2022 PDF format
31. - Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul II al anului 2022- distribuit-30.05.2023 PDF format
32. Pl-x 277/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 277/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -16.05.2022
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 17.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
33. Pl-x 573/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2022 privind modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană (PL-x 573/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -03.10.2022
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru antreprenoriat (Adoptare)- distribuit- 17.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
34. Pl-x 346/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor (PL-x 346/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Adoptare)- distribuit- 17.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
35. Pl-x 84/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2022 pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice (PL-x 84/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 2.03.2022
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit- 16.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
36. Pl-x 159/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2022 pentru modificarea Legii nr.146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale (PL-x 159/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru apărare și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 23.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
37. Pl-x 595/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2022 privind reglementarea unei măsuri financiar-fiscale și bugetare (PL-x 595/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -05.10.2022
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru transporturi (Adoptare)- distribuit- 24.11.2022
Cameră decizională
38. Pl-x 509/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor Interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027 (PL-x 509/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -19.09.2022
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit- 24.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
39. Pl-x 346/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr.178/2002 și a Regulamentului (CE) nr.1.223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (PL-x 346/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru sănătate (Adoptare)- distribuit- 07.12.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
40. Pl-x 50/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2021 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul administrației penitenciare (PL-x 50/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 07.12.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
41. Pl-x 517/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar (PL-x 517/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -19.09.2022
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 08.12.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
42. Pl-x 15/2020 Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2019 privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.198 din 24 martie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.421 din 21 aprilie 2021 (PL-x 15/2020/2021) - lege organică
Raport comun-Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru cultură și Comisia revoluționarilor din decembrie 1989 (Adoptarea Legii pentru respingerea OUG nr.91/2019)- distribuit- 12.12.2022
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată
43. Pl-x 700/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea art.7 alin.(1) din Legea nr.56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19 (PL-x 700/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -31.10.2022
Raport comun -Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit- 24.05.2023
Cameră decizională
44. Pl-x 469/2020 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (PL-x 469/2020/2021) - lege organică-Reexaminată de Senat - 30.12.2020
Raport- Comisia pentru muncă (Adoptarea Legii în forma adoptată de Senat) - distribuit -23.06.2021 și Raport înlocuitor -(Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit-07.02.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
45. Pl-x 708/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2022 privind stabilirea cadrului instituțional, precum și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei (PL-x 708/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -07.11.2022
Raport-Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 07.02.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
46. Pl-x 591/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2022 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 591/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -05.10.2022
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 15.02.2023
Cameră decizională
47. Pl-x 495/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat (PL-x 495/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 2.09.2020
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 15.02.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
48. Pl-x 501/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale (PL-x 501/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -19.09.2022
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 21.02.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
49. Pl-x 697/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2022 pentru modificarea unor acte normative (PL-x 697/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -31.10.2022
Raport comun -Comisia pentru transporturi și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 21.02.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
50. Pl-x 577/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2022 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere (PL-x 577/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -05.10.2022
Raport comun - Comisia pentru tehnologia informației și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 21.02.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
51. Pl-x 441/2020 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020 (PL-x 441/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.07.2020
Raport-Comisia pentru buget (Adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea OUG nr.101/2020) - distribuit -28.02.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
52. Pl-x 267/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 267/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -11.05.2022
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit- 01.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
53. Pl-x 515/2018 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului (PL-x 515/2018) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit -06.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
54. Pl-x 49/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate (PL-x 49/2022) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -06.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
55. Pl-x 43/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2021 pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru acordarea unei indemnizații compensatorii pentru persoanele cu handicap (PL-x 43/2022) - lege organică -Adoptat de Senat - 09.02.2022
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit-06.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
56. Pl-x 572/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat (PL-x 572/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit- 07.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
57. Pl-x 348/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia (PL-x 348/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -07.06.2022
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -07.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
58. Pl-x 35/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 35/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit- 07.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
59. Pl-x 256/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (PL-x 256/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -09.05.2022
Raport comun- Comisia pentru muncă, Comisia pentru industrii, Comisia pentru buget și Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit-07.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
60. Pl-x 372/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2022 pentru completarea Legii nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale (PL-x 372/2022) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport-Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -13.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
61. Pl-x 420/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia (PL-x 420/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -27.06.2022
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -14.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
62. Pl-x 626/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare (PL-x 626/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -10.10.2022
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -14.03.2023
Cameră decizională
63. Pl-x 729/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului (PL-x 729/2022) - lege organică -Adoptat de Senat -21.11.2022
Raport comun -Comisia pentru apărare și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -14.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
64. Pl-x 551/2020 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri (PL-x 551/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.09.2020
Raport comun -Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea OUG nr. 131/2020) - distribuit-16.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
65. Pl-x 689/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 689/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -24.10.2022
Raport -Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit-16.03.2023
Cameră decizională
66. Pl-x 57/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2021 pentru modificarea anexei nr.6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x 57/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 14.02.2022
Raport - Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit-20.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
67. Pl-x 534/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul Penal (PL-x 534/2021) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -29.03.2022 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit-20.03.2023
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen-11.05.2022 (CLGP-19.04.2022)
A fost primit raportul suplimentar-20.03.2023
68. Pl-x 587/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (PL-x 587/2021) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 22.11.2021
Raport -Comisia pentru tineret și sport (Adoptare)- distribuit- 23.11.2022
Cameră decizională
69. Pl-x 10/2023 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură (PL-x 10/2023) - lege organică -Adoptat de Senat - 21.12.2022
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru agricultură (Adoptare)- distribuit-29.03.2023
Cameră decizională
70. Pl-x 592/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană (PL-x 592/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -05.10.2022
Raport - Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit-20.03.2023
Cameră decizională
71. Pl-x 41/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici (PL-x 41/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit-21.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
72. Pl-x 40/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia (PL-x 40/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 06.02.2023
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit-21.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
73. Pl-x 129/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2023 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare (PL-x 129/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -27.02.2023
Raport comun - Comisia pentru știință și tehnologie și Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit-21.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
74. Pl-x 393/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (PL-x 393/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.09.2021
Raport comun - Comisia pentru sănătate, Comisia pentru apărare și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit-22.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
75. Pl-x 24/2023 Proiectul de Lege pentru modificarea art.31 alin.(2) lit.b) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PL-x 24/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 21.12.2022
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru politică externă (Adoptare) - distribuit-22.03.2023
Cameră decizională
76. Pl-x 421/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (PL-x 421/2022) - lege organică -Adoptat de Senat -27.06.2022
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit-27.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
77. Pl-x 746/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, precum și a Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor (PL-x 746/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -28.11.2022
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit-29.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
78. Pl-x 336/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 336/2022) - lege organică -Respinsă de Senat - 30.05.2022
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit-05.04.2023
Cameră decizională
79. Pl-x 163/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2023 pentru modificarea lit.c) a alin.(6) al art.41 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 163/2023) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit-05.04.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
80. Pl-x 102/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2022 pentru modificarea art.1 alin.(12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (PL-x 102/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -20.02.2023
Raport comun- Comisia pentru sănătate, Comisia pentru apărare și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit-18.04.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
81. Pl-x 203/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2023 pentru aprobarea plății cotizației financiare anuale în vederea participării Poliției Române, prin intermediul Poliției Rutiere, la Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere - ROADPOL, precum și pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 203/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -20.03.2023
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit-19.04.2023
Cameră decizională
82. Pl-x 465/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale (PL-x 465/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -06.09.2022
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică externă (Adoptare) - distribuit-19.04.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
83. Pl-x 239/2015 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 (PL-x 239/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -11.03.2015
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit-21.03.2023 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit-19.04.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - (CLGP-29.03.2023)
A fost primit raportul suplimentar-19.04.2023
84. Pl-x 133/2023 Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice (PL-x 133/2023) - lege organică -Adoptat de Senat -27.02.2023
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit-19.04.2023
Cameră decizională
Prioritate legislativă
85. Pl-x 624/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern (PL-x 624/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -10.10.2022
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit-20.04.2023
Cameră decizională
Prioritate legislativă
86. Pl-x 780/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.245/2020 privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii (PL-x 780/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 12.12.2022
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit-28.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
87. Pl-x 690/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea art.31 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 690/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -24.10.2022
Raport -Comisia juridică(Adoptare) - distribuit-25.04.2023
Cameră decizională
88. Pl-x 747/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă (PL-x 747/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -28.11.2022
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit-27.04.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
89. Pl-x 506/2016 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 506/2016) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit-05.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
90. Pl-x 274/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art.XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 274/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru buget, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit-08.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
91. Pl-x 318/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (PL-x 318/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 30.06.2021
Raport comun- Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget(Adoptare) - distribuit-09.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
92. Pl-x 323/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 323/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -30.05.2022
Raport comun-Comisia pentru politică economică, Comisia pentru buget și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit-09.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
93. Pl-x 129/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compe7sare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" (PL-x 129/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 14.03.2022
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit-09.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
94. Pl-x 480/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență (PL-x 480/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -12.09.2022
Raport comun - Comisia pentru politică economică, Comisia pentru buget, Comisia pentru antreprenoriat(Adoptare) - distribuit-10.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
95. Pl-x 204/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2023 pentru modificarea art.42 din Ordonanța Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate (PL-x 204/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -20.03.2023
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit-10.05.2023
Cameră decizională
96. Pl-x 188/2020 Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.685 din 30 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1189 din 7 decembrie 2020 (PL-x 188/2020/2021) - lege organică - Reexaminată de Senat -6.04.2021
Raport comun-Comisia pentru mediu, Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Adoptarea Legii în forma adoptată de Senat) - distribuit - 10.05.2023
Cameră decizională
97. Pl-x 256/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2023 privind procedura de închiriere a suprafețelor de plajă cu destinație turistică ale Mării Negre pentru sezoanele estivale 2023-2024 (PL-x 256/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -03.04.2023
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit-10.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
98. Pl-x 56/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2022 privind dezvoltarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și a aplicațiilor informatice MySMIS2021 și SMIS2021 pentru gestionarea fondurilor europene aferente perioadei de programare 2021-2027 și pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 56/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 08.02.2023
Raport comun - Comisia pentru tehnologia informației și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit-11.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
99. Pl-x 209/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României la Asociația Europeană a Cardurilor de Tineret (AECT) (PL-x 209/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -20.03.2023
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit-11.05.2023
Cameră decizională
100. Pl-x 206/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2023 privind stabilirea destinației unor sume restituite în contul Fondului de Dezvoltare și Investiții (PL-x 206/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -20.03.2023
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit-11.05.2023
Cameră decizională
101. Pl-x 54/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2022 privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027 (PL-x 54/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 08.02.2023
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit-11.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
102. Pl-x 290/2023 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Palestinei privind Cooperarea în Prevenirea și Combaterea Criminalității Organizate, a Terorismului și a Altor Infracțiuni, semnat la 19 iulie 2022, la București (PL-x 290/2023) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit-17.05.2023
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 02.05.2023; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 01.09.2023, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
103. Pl-x 510/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2022 privind implementarea Planului național de măsuri cu privire la protecția și incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 510/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -19.09.2022
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit-17.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
104. Pl-x 596/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (PL-x 596/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -05.10.2022
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit- 14.12.2022 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit- 17.05.2023
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen- (CLGP- 15.02.2023)
A fost primit raportul suplimentar- 17.05.2023
105. Pl-x 425/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank-S.A. (PL-x 425/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -27.06.2022
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit- 17.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
106. Pl-x 140/2023 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.41/1994 pentru organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune Interne (PL-x 140/2023) - lege organică
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 25.05.2023
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 03.04.2023; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 9.06.2023, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Anunț- adoptare tacită
107. Pl-x 621/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale ale României pentru Grupul Consultativ Comun CFE și Comisia Consultativă Cer Deschis (PL-x 621/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -10.10.2022
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 24.05.2023
Cameră decizională
108. Pl-x 202/2023 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 202/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -20.03.2023
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 24.05.2023
Cameră decizională

Marți, 13 iunie 2023, ora 13,00 - VOT FINAL

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 10 decembrie 2023, 9:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro