Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 13 și 15 octombrie 2008

Aprobată: 13.10.2008
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
1. Pl-x 209/2008 Proiectul de Lege privind declararea terenurilor și clădirilor dezafectate, aparținând Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum și amenajarea acestora ca clădiri de utilitate publică și spații verzi (PL-x 209/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
2. - Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2007.
Raport - Comisia pentru buget
-
2. Pl-x 166/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.114/1996, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.254 din 21/10/1996, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.393 din 31.12.1997, privind Legea Locuinței (PL-x 166/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
3. - Desemnarea a doi deputați în calitate de reprezentanți ai Camerei Deputaților pentru Grupul de lucru inter-parlamentar al Dimensiunii Parlamentare a Procesului de cooperare în Europa de Sud-Est.
Propunerile Comisiei de politică externă a Camerei Deputaților.
-
3. Pl-x 837/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată (Pl-x 837/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
4. - Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii de anchetă a Camerei Deputaților pentru verificarea modului de utilizare de către Guvern, a sumelor încasate din taxa de primă înmatriculare, în perioada 1 ianuarie 2007 - 1 iulie 2008. -
4. Pl-x 586/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 586/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
5. - Raportul Comisiei pentru sănătate și familie cu privire la modul de privatizare a Societății Comerciale "Antibiotice" S.A. Iași. -
5. Pl-x 846/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 846/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
6. - Raportul Comisiei de anchetă privind acuzațiile de concurență neloială și practică monopolistă practicate de supermarketuri. -
6. Pl-x 332/2008 Propunerea legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (Pl-x 332/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
7. Pl-x 625/2008 Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 9 iulie 2008 (PL-x 625/2008) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru politică externă
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 13.10.2008; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
26.11.2008 , potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților
7. Pl-x 328/2008 Propunerea legislativă privind sprijinul financiar ce se acordă mamelor, de la data pensionării (Pl-x 328/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
8. Pl-x 626/2008 Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Croația la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 9 iulie 2008 (PL-x 626/2008) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru politică externă
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 13.10.2008; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
26.11.2008 , potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților
8. Pl-x 101/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea art. I al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 101/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
9. Pl-x 355/2008 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz (PL-x 355/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat -12.05.2008
Raport - Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit 7.10.2008

Prioritate legislativă
Procedură de urgență
Cameră decizională
9. Pl-x 89/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 89/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
10. Pl-x 438/2008 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 438/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.06.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 30.09.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
10. Pl-x 93/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (Pl-x 93/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
11. Pl-x 13/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea art.3 din Legea gazelor nr. 351/2004 (PL-x 13/2008) - lege organică - Adoptat de Senat - 17.12.2007
Raport - Comisia pentru industrii(Adoptare) - distribuit - 1.10.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
11. Pl-x 181/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.7/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (Pl-x 181/2008) - lege organică -
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
12. Pl-x 362/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (PL-x 362/2008) - lege organică - Adoptat de Senat -19.05.2008
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 1.10.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
12. Pl-x 174/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.24 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap (Pl-x 174/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
13. Pl-x 364/2008 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală (PL-x 364/2008) - lege organică - Adoptat de Senat -19.05.2008
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 2.10.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
13. Pl-x 162/2008 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap (Pl-x 162/2008) - lege organică -
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
14. Pl-x 486/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului (PL-x 486/2008) - lege organică - Adoptat de Senat - 25.06.2008
Raport comun - Comisia economică și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 3.10.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
14. Pl-x 173/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 173/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
15. Pl-x 489/2008 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (PL-x 489/2008) - lege organică - Adoptat de Senat - 25.06.2008
Raport - Comisia pentru egalitate de șanse (Adoptare) - distribuit 7.10.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
15. Pl-x 125/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor (Pl-x 125/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
16. Pl-x 366/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2008 pentru modificarea alin.(3) al art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură (PL-x 366/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat -20.05.2008
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 7.10.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
16. Pl-x 123/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 123/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
17. Pl-x 369/2008 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2008 pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme (PL-x 369/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 03.06.2008
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 8.10.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
17. Pl-x 130/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari (Pl-x 130/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
18. Pl-x 140/2008 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A., în vederea achiziționării de autoturisme (PL-x 140/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat -12.03.2008
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget
(Adoptare) - distribuit - 8.10.2008
Procedură de urgență
Cameră decizională
18. Pl-x 191/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (Pl-x 191/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
19. Pl-x 538/2008 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii), între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 28 decembrie 2007 (PL-x 538/2008) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 7.10.2008

Prioritate legislativă
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 16.09.2008; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
30.10.2008
, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
19. Pl-x 194/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 194/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
20. Pl-x 321/2007 Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vînzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome"Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.38/2008 (Pl-x 321/2007/08.10.2008) - lege ordinară - Reexaminată și adoptată de Senat - 6.10.2008
Raport - Comisia juridică
Cameră decizională
20. Pl-x 237/2008 Propunerea legislativă privind transparența câștigurilor obținute de angajații plătiți din bani publici (Pl-x 237/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
21. Pl-x 539/2008 Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentului convenit între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la București la 18 aprilie 2008 și la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006 (PL-x 539/2008) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 7.10.2008
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 16.09.2008; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
30.10.2008 , potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
21. Pl-x 195/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 87 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 195/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
22. Pl-x 484/2008 Propunerea legislativă de modificare a Legii 41 din 17 iulie 1994, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 484/2008) - lege organică
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit 6.10.2008
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 8.09.2008; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
22.10.2008 , potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
22. Pl-x 197/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140/1 aprilie 2000 (Pl-x 197/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
23. Pl-x 264/2008 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar (PL-x 264/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat -22.04.2008
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 1.10.2008
Cameră decizională
23. Pl-x 196/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 196/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
24. Pl-x 445/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România (PL-x 445/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.06.2008
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 3.10.2008
Cameră decizională
24. - Raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind verificarea unor aspecte referitoare la activitatea unor membri din conducerea Curții de Conturi. -
25. Pl-x 446/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale (PL-x 446/2008) - lege organică - Adoptat de Senat -18.06.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 30.09.2008
Cameră decizională
25. Pl-x 524/2008 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (PL-x 524/2008) - lege organică
Cameră decizională
26. Pl-x 495/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(5) și (6) ale art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (PL-x 495/2008) - lege organică - Adoptat de Senat - 25.06.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 7.10.2008
Cameră decizională
26. Pl-x 283/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (Pl-x 283/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
27. Pl-x 825/2007 Propunerea legislativă privind sistemul public de pensii pentru agricultori (Pl-x 825/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă(Adoptare) - distribuit - 1.10.2008
Cameră decizională
27. Pl-x 193/2008 Propunerea legislativă privind nivelul maxim al câștigurilor brute lunare pentru cei plătiți din bani publici (Pl-x 193/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
28. Pl-x 440/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată (PL-x 440/2008) - lege organică - Adoptat de Senat - 18.06.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 30.09.2008
Cameră decizională
28. Pl-x 198/2008 Propunerea legislativă privind salariul minim brut pe țară lunar, garantat în plată (Pl-x 198/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
29. Pl-x 64/2008 Propunerea legislativă pentru completarea art.18 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Pl-x 64/2008) - lege organică - Respinsă de Senat -20.02.2008
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 2.10.2008
Cameră decizională
29. Pl-x 240/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.97/04.10.2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 referitoare la alocația de stat pentru copii (Pl-x 240/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
30. Pl-x 254/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului(Pl-x 254/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.04.2008
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru drepturile omului
Cameră decizională
30. Pl-x 285/2008 Propunerea legislativă de modificare și completare a Ordonanței de Urgență nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 285/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
31. Pl-x 405/2008 Proiectul de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru cercetătorii științifici din sistemul Academiei Române (PL-x 405/2008) - lege organică - Adoptat de Senat -12.05.2008
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 7.10.2008
Cameră decizională
31. Pl-x 190/2008 Propunerea legislativă privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați din țară (Pl-x 190/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
32. Pl-x 408/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.9 alin.(3) din Legea nr. 1/2000, actualizată, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (PL-x 408/2008) - lege organică - Adoptat de Senat condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 2.10.2008
Cameră decizională
32. Pl-x 291/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.50 din 09/06/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (Pl-x 291/2008) - lege organică -
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
33. Pl-x 806/2007 Propunerea legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 806/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.02.2008 și Raport suplimentar
(menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 30.09.2008
Cameră decizională
33. Pl-x 308/2008 Propunerea legislativă pentru completarea art.5, alin.(1) pct.II din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 308/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
34. Pl-x 345/2008 Propunerea legislativă privind Statutul persoanelor aparținând minorităților naționale din România (Pl-x 345/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.05.2008
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit 2.10.2008
Cameră decizională
34. Pl-x 318/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare (Pl-x 318/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
35. Pl-x 334/2008 Propunerea legislativă privind acordarea unor facilități cetățenilor români, aparținând minorităților naționale, care doresc să părăsească definitiv România pentru că nu recunosc Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 și statul național unitar român (Pl-x 334/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.05.2008
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit 2.10.2008
Cameră decizională
35. Pl-x 320/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (Pl-x 320/2008) - lege ordinară -
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
36. Pl-x 306/2008 Propunerea legislativă privind loialitatea cetățenilor aparținând minorităților naționale față de România și statul național unitar român (Pl-x 306/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.05.2008
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit 2.10.2008
Cameră decizională
36. Pl-x 102/2008 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor (Pl-x 102/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
37. Pl-x 338/2008 Propunerea legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei - Costești - Cetățuie; Cetățuia Înaltă; Ciocuța; Costești-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Albe; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - județul Hunedoara (Pl-x 338/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.05.2008
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 2.10.2008
Cameră decizională
37. Pl-x 186/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (Pl-x 186/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
38. Pl-x 389/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală (Pl-x 389/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.05.2008
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 2.10.2008
Cameră decizională
38. Pl-x 280/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.15, alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (Pl-x 280/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
39. Pl-x 298/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal al României (Pl-x 298/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.05.2008
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 2.10.2008
Cameră decizională
39. Pl-x 413/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local (Pl-x 413/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
40. Pl-x 812/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 812/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 14.11.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 19.02.2008 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 2.10.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 26.02.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
40. Pl-x 411/2008 Propunerea legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic de aviația civilă din România (Pl-x 411/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
41. Pl-x 427/2008 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (Pl-x 427/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.06.2008
Raport comun - Comisia pentru administrație și Comisia juridică (Respingere) - distribuit 3.10.2008
Cameră decizională
41. Pl-x 310/2008 Propunerea legislativă privind pensiile de supraviețuire (Pl-x 310/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
42. Pl-x 121/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 146/2007, privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 357/25.25.05.2007 (Pl-x 121/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.03.2008
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 8.10.2008
Cameră decizională
42. Pl-x 321/2008 Propunerea legislativă privind instituirea unei zile libere pentru părinți (Pl-x 321/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
43. Pl-x 124/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completare a Legii nr. 146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia (Pl-x 124/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.03.2008
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 8.10.2008
Cameră decizională
43. Pl-x 325/2008 Propunerea legislativă privind acordarea unei indemnizații pentru pensionarii care dețin titlul de doctor în știință (Pl-x 325/2008) - lege ordinară -
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
44. Pl-x 327/2008 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.116/2007 privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței precum și a unor facilitați populației pentru plata energiei termice (Pl-x 327/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
44. - Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
Raport - Comisia pentru regulament - distribuit 24.06.2008

Se dezbate la data ce va fi stabilită de Biroul permanent și Comitetul liderilor grupurilor parlamentare.
-
45. Pl-x 329/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.103 din 06/02/2002 (Pl-x 329/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
45. Pl-x 723/2006 Reluarea reexaminării, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii (Pl-x 723/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.10.2006
Solicitarea reluării dezbaterilor și a votului final privind reexaminarea Legii și Punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (distribuite).

Dezbaterile privind reexaminarea Legii au avut loc în ședința Camerei Deputaților din 12.06.2007, în cadrul cărora au fost respinse atât articolele, cât și titlul legii, precum și o solicitare de retrimitere la comisie.
Supusă votului final propunerea de adoptare - potrivit art.104 alin.(3) din Regulament, legea a fost respinsă cu 51 voturi pentru adoptare, 124 voturi contra și 51 de abțineri.
Cameră decizională

Continuarea dezbaterilor, după consultarea liderilor grupurilor parlamentare (Plen 18.06.2008)
46. Pl-x 330/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 330/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
46. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 13.06.2006 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 7.12.2006
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
47. Pl-x 331/2008 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 13, litera b) din Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 331/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
47. Pl-x 164/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (PL-x 164/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 19.03.2007
Raport - Comisia economică (Respingerea OUG) - distribuit 13.06.2007

Procedură de urgență
Cameră decizională

Retrasă de pe ordinea de zi a ședinței din 28 iunie 2007 (amânată dezbaterea) în temeiul prevederilor art.140 alin.(3) din Regulament
48. Pl-x 292/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată (Pl-x 292/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
48. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - distribuit 8.02.2005.
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea
49. Pl-x 69/2008 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.3 al Legii 61 din 22 septembrie 1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 69/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
49. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară.
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea
50. Pl-x 396/2008 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat(actualizată) (Pl-x 396/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
51. Pl-x 416/2008 Propunerea legislativă pentru completarea legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (Pl-x 416/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
52. Pl-x 417/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr.482 din 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți (Pl-x 417/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
53. Pl-x 418/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 418/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
54. Pl-x 420/2008 Propunerea legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă (Pl-x 420/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
55. Pl-x 421/2008 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 421/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
56. Pl-x 126/2008 Propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale privind în locuințe sociale, pentru tineret și locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate (Pl-x 126/2008) - lege ordinară -
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
57. Pl-x 480/2007 Proiectul de Lege privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studențești (PL-x 480/2007) - lege ordinară -
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
58. Pl-x 483/2007 Propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale (Pl-x 483/2007) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
59. Pl-x 410/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 referitoare la regimul armelor și munițiilor (Pl-x 410/2008) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea -
60. Pl-x 297/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 297/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
61. Pl-x 134/2008 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură (Pl-x 134/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
62. Pl-x 170/2008 Propunerea legislativă privind interzicerea utilizării E-urilor nocive sănătății în pâine și produse de panificație, carne și produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare și alcoolice (Pl-x 170/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
63. Pl-x 218/2008 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 459/2003 (Pl-x 218/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
64. Pl-x 222/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr.205 din 2004 privind protecția animalelor (Pl-x 222/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
65. Pl-x 399/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) și (2) ale art.15 din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 (Pl-x 399/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
66. Pl-x 425/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.46 din Legea pomiculturii nr.348/2003 (Pl-x 425/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
67. Pl-x 426/2008 Propunerea legislativă privind obligativitatea achiziționării și comercializării brazilor de crăciun în ghiveci (Pl-x 426/2008) - lege ordinară -
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
68. Pl-x 223/2008 Propunerea legislativă privind construirea unor teatre de vară (Pl-x 223/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
69. Pl-x 171/2008 Propunerea legislativă privind acordarea titlului onorific de "Promotor al imaginii României" (Pl-x 171/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
70. Pl-x 199/2008 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Pl-x 199/2008) - lege organică -
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
71. Pl-x 241/2008 Propunerea legislativă privind sondajele de opinie (Pl-x 241/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
72. Pl-x 229/2008 Propunerea legislativă privind asigurarea transparenței sondajelor de opinie cu relevanță politică (Pl-x 229/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
73. Pl-x 333/2008 Propunerea legislativă privind terminologia folosită pentru etnia țiganilor (Pl-x 333/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
74. Pl-x 879/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar (Pl-x 879/2007) - lege organică -
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
75. Pl-x 881/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar (Pl-x 881/2007) - lege organică -
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
76. Pl-x 161/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 21/1991 privind cetățenia română, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000 (Pl-x 161/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
77. Pl-x 239/2008 Propunerea legislativă privind organizarea sărbătoririi zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României (Pl-x 239/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
78. Pl-x 341/2008 Propunerea legislativă de modificare și completare a alineatului 1 al articolului 11 din Legea nr.10 din 08/02/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, versiune consolidată în 01/04/2007 (Pl-x 341/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
79. Pl-x 342/2008 Propunerea legislativă privind completarea Codului Civil (Pl-x 342/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
80. Pl-x 344/2008 Propunerea legislativă privind condamnările cu caracter politic din perioada 1956-1962 (Pl-x 344/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
81. Pl-x 337/2008 Propunerea legislativă de completare a Legii nr.24(r)/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (Pl-x 337/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
82. Pl-x 429/2008 Propunerea legislativă pentru completarea unor dispoziții din Codul penal (Pl-x 429/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
83. Pl-x 189/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.115 din 28 iunie 1999 (republicată) privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul Oficial nr.200 din 23 martie 2007 (Pl-x 189/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
84. Pl-x 168/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 301/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 575 din 29/06/2004, privind Codul Penal (Pl-x 168/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
85. Pl-x 129/2008 Propunerea legislativă privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă (Pl-x 129/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
86. Pl-x 295/2008 Propunerea legislativă privind interzicerea cesiunii drepturilor izvorâte din aplicarea legilor de restituire a proprietăților (Pl-x 295/2008) - lege ordinară -
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
87. Pl-x 409/2008 Propunerea legislativă privind stabilirea regimului juridic al contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului (Pl-x 409/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
88. Pl-x 211/2008 Propunerea legislativă pentru completarea art.7 din Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției (Pl-x 211/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
89. Pl-x 216/2008 Proiectul de Lege pentru completarea art.2 al Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (PL-x 216/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
90. Pl-x 284/2008 Propunerea legislativă privind perioada de desfășurare a alegerilor și referendumului local (Pl-x 284/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
91. Pl-x 335/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (Pl-x 335/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
92. Pl-x 397/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată (Pl-x 397/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
93. Pl-x 419/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3 din 22/02/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, versiune consolidată în data de 15.05.2007 (Pl-x 419/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
94. Pl-x 268/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 268/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
95. Pl-x 144/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, modificată și completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției și unele măsuri adiacente și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.789/2005 (PL-x 144/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
96. Pl-x 385/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art. 43 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată (PL-x 385/2008) - lege organică -
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
97. Pl-x 339/2008 Propunerea legislativă pentru recunoștința față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la căderea regimului comunist (Pl-x 339/2008) - lege ordinară -
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
98. Pl-x 840/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 840/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
99. Pl-x 282/2008 Propunerea legislativă privind construirea de parkinguri supraterane (Pl-x 282/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
100. Pl-x 271/2008 Proiectul de Lege privind construirea de cămine studențești (PL-x 271/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
101. Pl-x 235/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată (PL-x 235/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
102. Pl-x 97/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 6 2 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 97/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
103. Pl-x 423/2008 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.393 din 28/09/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 423/2008) - lege organică -
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
104. Pl-x 381/2008 Proiectul de Lege privind atribuirea unei locuințe doamnei Valeria Oancea (PL-x 381/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
105. Pl-x 147/2008 Propunerea legislativă privind sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române și a celorlalte culte religioase pentru desfășurarea unor acțiuni sociale și umanitare (Pl-x 147/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
106. Pl-x 395/2008 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 395/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
107. Pl-x 394/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare (Pl-x 394/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
108. Pl-x 72/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 72/2008) - lege organică
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 18.06.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară. Potrivit art.104 alin.(3) din Regulament, se supune votului adoptarea propunerii legislative.
109. Pl-x 914/2007 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (PL-x 914/2007) - lege organică
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 18.06.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară. Potrivit art.104 alin.(3) din Regulament, se supune votului adoptarea proiectului de lege.
110. Pl-x 873/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată (Pl-x 873/2007) - lege organică
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 18.06.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară. Potrivit art.104 alin.(3) din Regulament, se supune votului adoptarea propunerii legislative.
111. Pl-x 122/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în Anexa la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 673/2002 (Pl-x 122/2008) - lege organică
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 18.06.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară. Potrivit art.104 alin.(3) din Regulament, se supune votului adoptarea propunerii legislative.
112. Pl-x 77/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 77/2008) - lege organică
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 18.06.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară. Potrivit art.104 alin.(3) din Regulament, se supune votului adoptarea propunerii legislative.
113. Pl-x 43/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (Pl-x 43/2008) - lege organică -
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 18.06.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară. Potrivit art.104 alin.(3) din Regulament, se supune votului adoptarea propunerii legislative.
114. Pl-x 68/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (Pl-x 68/2008) - lege organică
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 18.06.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară. Potrivit art.104 alin.(3) din Regulament, se supune votului adoptarea propunerii legislative.
115. Pl-x 67/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului (Pl-x 67/2008) - lege organică
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 18.06.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară. Potrivit art.104 alin.(3) din Regulament, se supune votului adoptarea propunerii legislative.
116. Pl-x 206/2008 Proiectul de Lege privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului (PL-x 206/2008) - lege ordinară
Cameră decizională
117. Pl-x 483/2006 Proiectul "Legea farmaciei" (Pl-x 483/2006) - lege ordinară
Cameră decizională
118. Pl-x 312/2008 Proiectul de Lege privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale, modificată și completată prin Ordonanța nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 312/2008) - lege ordinară
Cameră decizională

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 27 ianuarie 2023, 22:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro