ORDINE DE ZI

CAMERA DEPUTATILOR

Lista de vot final din 20.07.2022

Lista de vot final în format PDF:
# Numar
înreg.
Descrierea punctului de pe ordinea de zi
1. PL-x 437/2022 Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, și a Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949 (PL-x 437/2022) - lege ordinară
Procedură de urgență
Comisia pentru politică externă propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 19.07.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
14.10.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților


rezultat vot: pentru=227, contra=0, abtineri=3, nu au votat=0