Atribuțiile președintelui Camerei Deputaților
  1. convoacă deputații în sesiuni ordinare sau extraordinare, conform prevederilor prezentului regulament;
  2. conduce lucrările plenului Camerei Deputaților, asistat obligatoriu de 2 secretari, și asigură menținerea ordinii în timpul dezbaterilor, precum și respectarea prevederilor prezentului regulament;
  3. acordă cuvântul, moderează discuțiile, sintetizează problemele puse în dezbatere, stabilește ordinea votării, precizează semnificația votului și anunță rezultatul acestuia;
  4. conduce lucrările ședințelor Biroului permanent;
  5. sesizează Curtea Constituțională în condițiile prevăzute la art. 146 lit. a), b), c) și e) din Constituția României, republicată;
  6. asigură trimiterea de îndată la Senat, spre dezbatere, a proiectelor de legi adoptate sau respinse de Camera Deputaților ori, după caz, Președintelui României, spre promulgare, a legilor votate, în termenele legale;
  7. reprezintă Camera Deputaților în relațiile interne și externe;
  8. prezintă rapoarte justificative, anual, în fața plenului asupra utilizării fondului președintelui;
  9. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de prezentul regulament, precum și însărcinările date de plenul Camerei Deputaților.