Constituția României
Revizuirea
Constituției României
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Constituția României Versiunea pentru printare

TITLUL I - Principii generale

ARTICOLUL 1 - Statul român
ARTICOLUL 2 - Suveranitatea
ARTICOLUL 3 - Teritoriul
ARTICOLUL 4 - Unitatea poporului și egalitatea între cetățeni
ARTICOLUL 5 - Cetățenia
ARTICOLUL 6 - Dreptul la identitate
ARTICOLUL 7 - Românii din străinătate
ARTICOLUL 8 - Pluralismul și partidele politice
ARTICOLUL 9 - Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale
ARTICOLUL 10 - Relații internaționale
ARTICOLUL 11 - Dreptul internațional și dreptul intern
ARTICOLUL 12 - Simboluri naționale
ARTICOLUL 13 - Limba oficială
ARTICOLUL 14 - Capitala

TITLUL II - Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale

CAPITOLUL I - Dispoziții comune

ARTICOLUL 15 - Universalitatea
ARTICOLUL 16 - Egalitatea în drepturi
ARTICOLUL 17 - Cetățenii români în străinătate
ARTICOLUL 18 - Cetățenii străini și apatrizii
ARTICOLUL 19 - Extrădarea și expulzarea
ARTICOLUL 20 - Tratatele internaționale privind drepturile omului
ARTICOLUL 21 - Accesul liber la justiție

CAPITOLUL II - Drepturile și libertățile fundamentale

ARTICOLUL 22 - Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică
ARTICOLUL 23 - Libertatea individuală
ARTICOLUL 24 - Dreptul la apărare
ARTICOLUL 25 - Libera circulație
ARTICOLUL 26 - Viața intimă, familială și privată
ARTICOLUL 27 - Inviolabilitatea domiciliului
ARTICOLUL 28 - Secretul corespondenței
ARTICOLUL 29 - Libertatea conștiinței
ARTICOLUL 30 - Libertatea de exprimare
ARTICOLUL 31 - Dreptul la informație
ARTICOLUL 32 - Dreptul la învățătură
ARTICOLUL 33 - Accesul la cultură
ARTICOLUL 34 - Dreptul la ocrotirea sănătății
ARTICOLUL 35 - Dreptul la mediu sănătos
ARTICOLUL 36 - Dreptul de vot
ARTICOLUL 37 - Dreptul de a fi ales
ARTICOLUL 38 - Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
ARTICOLUL 39 - Libertatea întrunirilor
ARTICOLUL 40 - Dreptul de asociere
ARTICOLUL 41 - Munca și protecția socială a muncii
ARTICOLUL 42 - Interzicerea muncii forțate
ARTICOLUL 43 - Dreptul la grevă
ARTICOLUL 44 - Dreptul de proprietate privată
ARTICOLUL 45 - Libertatea economică
ARTICOLUL 46 - Dreptul la moștenire
ARTICOLUL 47 - Nivelul de trai
ARTICOLUL 48 - Familia
ARTICOLUL 49 - Protecția copiilor și a tinerilor
ARTICOLUL 50 - Protecția persoanelor cu handicap
ARTICOLUL 51 - Dreptul de petiționare
ARTICOLUL 52 - Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
ARTICOLUL 53 - Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți

CAPITOLUL III - Îndatoririle fundamentale

ARTICOLUL 54 - Fidelitatea față de țară
ARTICOLUL 55 - Apărarea țării
ARTICOLUL 56 - Contribuții financiare
ARTICOLUL 57 - Exercitarea drepturilor și a libertăților

CAPITOLUL IV - Avocatul Poporului

ARTICOLUL 58 - Numirea și rolul
ARTICOLUL 59 - Exercitarea atribuțiilor
ARTICOLUL 60 - Raportul în fața Parlamentului

TITLUL III - Autoritățile publice

CAPITOLUL I - Parlamentul

SECȚIUNEA 1 - Organizare și funcționare

ARTICOLUL 61 - Rolul și structura
ARTICOLUL 62 - Alegerea Camerelor
ARTICOLUL 63 - Durata mandatului
ARTICOLUL 64 - Organizarea internă
ARTICOLUL 65 - Ședințele Camerelor
ARTICOLUL 66 - Sesiuni
ARTICOLUL 67 - Actele juridice și cvorumul legal
ARTICOLUL 68 - Caracterul public al ședințelor

SECȚIUNEA a 2-a - Statutul deputaților și al senatorilor

ARTICOLUL 69 - Mandatul reprezentativ
ARTICOLUL 70 - Mandatul deputaților și al senatorilor
ARTICOLUL 71 - Incompatibilități
ARTICOLUL 72 - Imunitatea parlamentară

SECȚIUNEA a 3-a - Legiferarea

ARTICOLUL 73 - Categorii de legi
ARTICOLUL 74 - Inițiativa legislativă
ARTICOLUL 75 - Sesizarea Camerelor
ARTICOLUL 76 - Adoptarea legilor și a hotărârilor
ARTICOLUL 77 - Promulgarea legii
ARTICOLUL 78 - Intrarea în vigoare a legii
ARTICOLUL 79 - Consiliul Legislativ

CAPITOLUL II - Președintele României

ARTICOLUL 80 - Rolul Președintelui
ARTICOLUL 81 - Alegerea Președintelui
ARTICOLUL 82 - Validarea mandatului și depunerea jurământului
ARTICOLUL 83 - Durata mandatului
ARTICOLUL 84 - Incompatibilități și imunități
ARTICOLUL 85 - Numirea Guvernului
ARTICOLUL 86 - Consultarea Guvernului
ARTICOLUL 87 - Participarea la ședințele Guvernului
ARTICOLUL 88 - Mesaje
ARTICOLUL 89 - Dizolvarea Parlamentului
ARTICOLUL 90 - Referendumul
ARTICOLUL 91 - Atribuții în domeniul politicii externe
ARTICOLUL 92 - Atribuții în domeniul apărării
ARTICOLUL 93 - Măsuri excepționale
ARTICOLUL 94 - Alte atribuții
ARTICOLUL 95 - Suspendarea din funcție
ARTICOLUL 96 - Punerea sub acuzare
ARTICOLUL 97 - Vacanța funcției
ARTICOLUL 98 - Interimatul funcției
ARTICOLUL 99 - Răspunderea președintelui interimar
ARTICOLUL 100 - Actele Președintelui
ARTICOLUL 101 - Indemnizația și celelalte drepturi

CAPITOLUL III - Guvernul

ARTICOLUL 102 - Rolul și structura
ARTICOLUL 103 - Investitura
ARTICOLUL 104 - Jurământul de credință
ARTICOLUL 105 - Incompatibilități
ARTICOLUL 106 - Încetarea funcției de membru
ARTICOLUL 107 - Primul-ministru
ARTICOLUL 108 - Actele Guvernului
ARTICOLUL 109 - Răspunderea membrilor Guvernului
ARTICOLUL 110 - Încetarea mandatului

CAPITOLUL IV - Raporturile Parlamentului cu Guvernul

ARTICOLUL 111 - Informarea Parlamentului
ARTICOLUL 112 - Întrebări, interpelări și moțiuni simple
ARTICOLUL 113 - Moțiunea de cenzură
ARTICOLUL 114 - Angajarea răspunderii Guvernului
ARTICOLUL 115 - Delegarea legislativă

CAPITOLUL V - Administrația publică

SECȚIUNEA 1 - Administrația publică centrală de specialitate

ARTICOLUL 116 - Structura
ARTICOLUL 117 - Înființarea
ARTICOLUL 118 - Forțele armate
ARTICOLUL 119 - Consiliul Suprem de Apărare a Țării

SECȚIUNEA a 2-a - Administrația publică locală

ARTICOLUL 120 - Principii de bază
ARTICOLUL 121 - Autorități comunale și orășenești
ARTICOLUL 122 - Consiliul județean
ARTICOLUL 123 - Prefectul

CAPITOLUL VI - Autoritatea judecătorească

SECȚIUNEA 1 - Instanțele judecătorești

ARTICOLUL 124 - Înfăptuirea justiției
ARTICOLUL 125 - Statutul judecătorilor
ARTICOLUL 126 - Instanțele judecătorești
ARTICOLUL 127 - Caracterul public al dezbaterilor
ARTICOLUL 128 - Folosirea limbii materne și a interpretului în justiție
ARTICOLUL 129 - Folosirea căilor de atac
ARTICOLUL 130 - Poliția instanțelor

SECȚIUNEA a 2-a - Ministerul Public

ARTICOLUL 131 - Rolul Ministerului Public
ARTICOLUL 132 - Statutul procurorilor

SECȚIUNEA a 3-a - Consiliul Superior al Magistraturii

ARTICOLUL 133 - Rolul și structura
ARTICOLUL 134 - Atribuții

TITLUL IV - Economia și finanțele publice

ARTICOLUL 135 - Economia
ARTICOLUL 136 - Proprietatea
ARTICOLUL 137 - Sistemul financiar
ARTICOLUL 138 - Bugetul public național
ARTICOLUL 139 - Impozite, taxe și alte contribuții
ARTICOLUL 140 - Curtea de Conturi
ARTICOLUL 141 - Consiliul Economic și Social

TITLUL V - Curtea Constituțională

ARTICOLUL 142 - Structura
ARTICOLUL 143 - Condiții pentru numire
ARTICOLUL 144 - Incompatibilități
ARTICOLUL 145 - Independența și inamovibilitatea
ARTICOLUL 146 - Atribuții
ARTICOLUL 147 - Deciziile Curții Constituționale

TITLUL VI - Integrarea euroatlantică

ARTICOLUL 148 - Integrarea în Uniunea Europeană
ARTICOLUL 149 - Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord

TITLUL VII - Revizuirea Constituției

ARTICOLUL 150 - Inițiativa revizuirii
ARTICOLUL 151 - Procedura de revizuire
ARTICOLUL 152 - Limitele revizuirii

TITLUL VIII - Dispoziții finale și tranzitorii

ARTICOLUL 153 - Intrarea în vigoare
ARTICOLUL 154 - Conflictul temporal de legi
ARTICOLUL 155 - Dispoziții tranzitorii
ARTICOLUL 156 - Republicarea Constituției

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 20 aprilie 2024, 1:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro