TRANSPARENȚA VENITURILOR DE NATURĂ SALARIALĂ

Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede la art. 33, Transparența veniturilor salariale:

(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:
a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora;
c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora;
d) valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia;
e) orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora;
f) orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.

Liste la 30 septembrie 2022

Lista indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică alese

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din cadrul birourilor parlamentare

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din Serviciile Camerei Deputaților

Liste la 31 martie 2022

Lista indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică alese

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din cadrul birourilor parlamentare

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din Serviciile Camerei Deputaților

Liste la 30 septembrie 2021

Lista indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică alese

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din cadrul birourilor parlamentare

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din Serviciile Camerei Deputaților

Liste la 31 martie 2021

Lista indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică alese

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din cadrul birourilor parlamentare

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din Serviciile Camerei Deputaților

Liste la 30 septembrie 2020

Lista indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică alese

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din cadrul birourilor parlamentare

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din Serviciile Camerei Deputaților

Liste la 31 martie 2020

Lista indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică alese

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din cadrul birourilor parlamentare

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din Serviciile Camerei Deputaților

Liste la 30 septembrie 2019

Lista indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică alese

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din cadrul birourilor parlamentare

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din Serviciile Camerei Deputaților

Liste la 31 martie 2019

Lista indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică alese

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din cadrul birourilor parlamentare

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din Serviciile Camerei Deputaților

Liste la 30 septembrie 2018

Lista indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică alese

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din cadrul birourilor parlamentare

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din Serviciile Camerei Deputaților

Liste la 31 martie 2018

Lista indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică alese

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din cadrul birourilor parlamentare

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din Serviciile Camerei Deputaților

Liste la 30 septembrie 2017

Lista indemnizațiilor pentru funcțiile de demnitate publică alese

Lista funcțiilor din cadrul birourilor parlamentare

Lista funcțiilor din Serviciile Camerei Deputaților