FUNCȚIONAREA REGIEI AUTONOME MONITORUL OFICIAL

Începând cu data de 29-07-2018, Regia Autonomă Monitorul Oficial, care realizează serviciul public de editare și publicare a Monitorului Oficial al României, funcționează, potrivit Legii nr. 208/2018, sub autoritatea Camerei Deputaților.

Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și Partea a II-a, se înaintează Secretarului General al Camerei Deputaților, în copie certificată, de către autoritățile emitente, sub semnătura conducătorului acestora sau a locțiitorului său.

Transmiterea actelor cu semnătură electronică se va face la adresa de e-mail monitoruloficial@cdep.ro

Procedura publicării în părțile I-VII, procedura republicării și a rectificării, precum și cea a publicării unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, sunt reglementate prin:
Ordinul Secretarului general al Camerei Deputaților nr.367/2022 privind procedurile publicării, republicării și rectificării, precum și ale publicării în numere speciale a actelor în Monitorul Oficial al României

Date de contact

Palatul Parlamentului, Str. Izvor Nr. 2-4, Sect. 5, București
Registratură, Corp B4S1, Cam. 30

Program de lucru
       Luni - Joi: 8.00 - 20.00
       Vineri: 8.00 - 18.00

Telefon: (021)414.2022; interior: 2022

Fax: (021)414.2024Model adresă de înaintare a actelor normative pentru publicare în Monitorul Oficial

Model adresă de înaintare a actelor normative pentru publicare în Monitorul Oficial