Sunteti aici: Prima pagina > Internship

CALENDAR

Ediția curentă

Internship la Camera Deputaților - Ediția curentă

ETAPE

Activitate Perioadă
Înscrierea candidaților

17.09 – 02.10.2022

Evaluarea conținutului formularelor de candidatură

03.10 – 05.10.2022

Intervievarea candidaților

05.10 – 10.10.2022

Anunțarea rezultatelor pe email și pregătirea începerii programului de internship

11.10.2022

Semnarea contractelor de internship și participarea la instructajele obligatorii

14.10.2022

Desfășurarea programului de internship

17.10 – 16.12.2022

 

 

SPECIALIZĂRI - Obiective și activități

Accesați documentele PDF în care sunt definite obiectivele și activitățile specifice fiecărei direcții sau comisii.
Nr. crt Structura Fisier Interni
 
1. Comisia pentru buget, finanțe și bănci 1
 
2. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară șii servicii specifice 1
 
3. Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 1
 
4. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 1
 
5. Comisia pentru muncă și protecție socială 2
 
6. Comisia pentru sănătate și familie 1
 
7. Comisia pentru învățământ 1
 
8. Comisia juridică, de disciplină și imunități 2
 
9. Comisia pentru politică externă 1
 
10. Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați 1
 
11. Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 1
 
12. Comisia pentru afaceri europene 1
 
13. Comisia pentru tineret și sport 1
 
14. Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 1
 
15. Cabinet Secretar general 5
 
16. Cabinet Chestor Georgel Badiu 1
 
17. Departamentul Secretariatului Tehnic 1
 
18. Departamentul Legislativ 1
 
19. Direcția pentru promovarea activității parlamentare 1
 
20. Departamentul Economic 1
 
21. Departamentul de studii parlamentare și politici UE 1
- Direcția Studii și Documentare Legislativă
 
22. Direcția Generală Afaceri Externe și Protocol 1
-Directia pentru Relatiile cu organizatiile internationale si UE
 
23. Direcția informatică și telecomunicații 2