HOTĂRÂRE nr.1.139 din 17 noiembrie 2010
privind înființarea, organizarea și funcționarea Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A., precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.139 din 17 noiembrie 2010
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 779/22 noi. 2010
Temei legal:
  O.G. nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
art. II alin. (2)
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
- modifică art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (1) lit. c), d), art. 4 alin. (1) și (4), art. 5 alin. (4), art. 7 alin. (2), art. 9; introduce lit. c1) la art. 3 alin. (1), alin. (11) la art. 3; abrogă art. 3 alin. (1) lit. l), art. 7 alin. (4), art. 10 alin. (3); înlocuiește anexele nr. 2-4, sintagmele "ministrul economiei" și "Ministerul Economiei" cu sintagmele "ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri", respectiv "Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri"
dispune republicarea
  H.G. nr.1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (abrogat prin H.G. nr.47/2013)
- modifică anexa nr. 2
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  H.G. nr.1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
  L. nr.247/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  L. nr.53/2003 Codul muncii
  L. nr.67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora
  L. nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
  O.U.G. nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice


Sâmbătă, 02 martie 2024, 02:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.