ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.103 din 22 noiembrie 2010
pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.204/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
  H.G. nr.1.263/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor
  H.G. nr.1.278/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor
  H.G. nr.1.279/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor
  H.G. nr.1.277/2010 privind repartizarea unor sume către bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor electrice de termoficare către Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.
  H.G. nr.1.299/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului și Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor
  H.G. nr.1312/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor
  H.G. nr.1.313/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor
  H.G. nr.1.315/2010 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
  H.G. nr.1.316/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului și Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor
  H.G. nr.1.318/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
  H.G. nr.1.321/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
  H.G. nr.1.325/2010 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului cu sumele necesare reprezentării României de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
  H.G. nr.1.342/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.149/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii


Duminică, 14 iulie 2024, 01:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.