LEGE nr.255 din 14 decembrie 2010
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.255 din 14 decembrie 2010
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 609/2010
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 853/20 dec. 2010
Functie activa:
Abrogă: L. nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale
totodata, abrogă:
L. nr.184/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale
  L. nr.407/2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare și extindere a infrastructurii feroviare publice
  L. nr.85/2007 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București"
  L. nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit
Trimitere la: D.-L. nr.115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare (abrogat succesiv prin L. nr.7/1996, L. nr.71/2011)
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
  L. nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
  L. nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  L. nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpați"
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  L. nr.138/2004 LEGEA îmbunătățirilor funciare
  L. nr.13/2007 LEGEA energiei electrice
  L. nr.46/2008 LEGE - Codul silvic
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.216/2010 pentru promulgarea Legii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Modificată: L. nr.90/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
- modifică art. 2 alin. (1) partea introductivă, art. 5 alin. (3), art. 6 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (2), art. 16 alin. (1); introduce lit. e) la art. 35
  L. nr.205/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
- modifică art. 1, art. 2 alin. (1) lit. d) și e) și alin. (3) lit. d) și e), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) și (3), art. 28 alin. (1), alin. (3), art. 31; introduce lit. h) la art. 2 alin. (1), alin. (21) la art. 6, alin. (21) și (22) la art. 8, alin. (11) la art. 28
  L. nr.71/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 96/2012 și modifică art. 2 alin. (3) lit. a), art. 25 alin. (2), art. 33
  L. nr.220/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
- modifică art. 1, art. 2 alin. (1) lit. d), art. 2 alin. (3) lit. d), art. 25 alin. (2), art. 33; introduce lit. d1) și d2) la art. 2 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.229/2013 pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, și pentru completarea art. 56 din Legea nr. 35O/2O01 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- introduce alin. (3) și (4) la art. 13
  O.U.G. nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale 'Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.86/2014, O.U.G. nr.86/2014)
- modifică art. 2 alin. (3) lit. d1)
  O.U.G. nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 2 alin. (3) lit.a) partea introductivă și lit. d) și d1); abrogă O.U.G. nr. 6/2014
Vezi si: D.C.C. nr.380/2015 DECIZIA nr. 380 din 26 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, raportate la sintagma "la data întocmirii raportului de expertiză" cuprinsă în dispozițiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
- art. 22 alin. (3), raportate la sintagma "la data întocmirii raportului de expertiză" cuprinsă în dispozițiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
Modificată: L. nr.174/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 86/2014 și modifică art. 1, art. 2 alin. (1) lit. e), art. 2 alin. (3) lit. d) și d1); introduce lit. i) și j) la art. 2 alin. (1), lit. d3) și d4) la art. 2 alin. (3)
  O.U.G. nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 2 alin. (3) lit. a)
Vezi si: D.C.C. nr.67/2017 DECIZIA nr. 67 din 21 februarie 2017 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
- constată că soluția legislativă cuprinsă în art. 14 din Legea nr. 255/2010, potrivit căreia scoaterea, definitivă ori temporară, din fondul forestier național a terenurilor necesare pentru obiectivele de interes național, județean și local se exceptează de la plata despăgubirilor prevăzute de art. 41 alin. (1) lit. b)-d) și art. 42 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cuvenite persoanelor fizice și persoanelor juridice private, este neconstituțională
Modificată: L. nr.233/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
L. nr. 255/2010 - modifică art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h) si i) si alin. (3) lit. c), d 3) si e), art. 8 alin. (2) si (21), art. 9 alin. (5), art. 11 alin. (7), art. 12 alin. (4), art. 19 alin. (11), art. 22, art. 24 alin. (2) - (4), art. 25 alin. (2), art. 26, art. 28 alin. (1), art. 33; introduce lit. k) - q) la art. 2 alin. (1), lit. d5) – d8) la art. 2 alin. (3), alin. (4) si (5) la art. 5, alin. (31) - (36), alin. (51) si alin.(8) la art. 9, alin. (61) - (67) la art. 11, alin. (2) si (3) la art. 14, alin. (5) la art. 28, alin. (2) - (4) la art. 32; abrogă art. 12 alin. (2); în tot cuprinsul legii, sintagma "în zona centrală a municipiului București, delimitată în condițiile legii" se înlocuiește cu sintagma "în municipiul București".
dispune republicarea
  O.U.G. nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
- în cuprinsul art. 1, sintagma „lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale și culturale, în municipiul București, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora” se înlocuiește cu sintagma „lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale, culturale, de sănătate,învățământ și sport, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora”; modifică art. 2 alin. (1) lit. j) si q) si art. 2 alin. (3) lit. d4)
  L. nr.22/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
- modifică art. 1; introduce lit. d1) la art. 2 alin. (1), lit. d9) la art. 2 alin. (3)
  L. nr.144/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
- modifică art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) si k), art. 2 alin. (2), art. 2 alin. (3) lit. e), art. 9 alin. (5) si art. 11 alin. (61) si (63); introduce lit. r), s) si t) la art. 2 alin. (1), alin. (21) la art. 2, lit. b1) la art. 2 alin. (3), lit. f) la art. 2 alin. (3), alin. (4) la art. 2, alin. (6)-(10) la art. 5 si alin. (68) - (610) la art. 11
Referită de: Decizie nr.44/2019 DECIZIA nr. 44 din 14 octombrie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 25 alin. (2), în forma anterioară modificărilor aduse prin L. nr. 233/2018
Modificată: O.U.G. nr.68/2019 Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 2 alin. (2) lit. d1), art. 25 alin. (2) si art. 33
Referită de: Decizie nr.31/2020 DECIZIA nr. 31 din 2 martie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 22 și art. 34, forma anterioară modificării prin Legea nr. 233/2018, coroborate cu art. 21—27 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată
  Decizie nr.78/2021 DECIZIA nr. 78 din 15 noiembrie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 22 alin. (6)
Modificată: L. nr.316/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. i) si art. 2 alin. (3) lit. d3); introduce alin. (31) la art. 5
dispune republicarea
  O.U.G. nr.26/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul investitiilor publice
- modifică art. 5 alin. (5), art. 14 alin. (1) si art. 28 alin. (1); introduce alin. (11), (51) si (52) la art. 5, alin. (611) la art. 11, alin. (11) la art. 12 si alin. (4)-(9) la art. 14
  O.U.G. nr.38/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deseurilor
- modifică art. 1 alin. (1); introduce lit. t) la art. 2 alin. (1) si lit. b2) la art. 2 alin. (3)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.107/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 2 alin. (4)
  O.U.G. nr.181/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a altor acte normative
- modifică art. 2 alin. (3) lit. d1)
  O.U.G. nr.185/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 2 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local
- modifică art. 2 alin. (3) lit. a)
  L. nr.75/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul investitiilor publice
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 26/2022 si modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (3) lit. a) si alin. (4), art. 14 alin. (1) si art. 14 alin. (4)-(9); introduce lit. d2 si d3) la art. 2 alin. (1), lit. d10) si d11) la art. 2 alin. (3), alin. (12) si (13) la art. 5 si alin. (10)-(17) la art. 14
  O.U.G. nr.44/2023 Ordonantă de urgentă pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finantate din fonduri externe nerambursabile, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (3) lit. a), c) si e)
  L. nr.173/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 185/2022 pentru modificarea art. 2 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local
- modifică art. 2 alin. (3) lit. a)
  L. nr.60/2024 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2022 pentru modificarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a altor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 181/2022
  O.U.G. nr.55/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local
- modifică art. 1 alin. (1); introduce lit. n1) la art. 2 alin. (1), lit. d12) la art. 2 alin. (3)


Marți, 23 iulie 2024, 04:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.