LEGE nr.285 din 28 decembrie 2010
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.285 din 28 decembrie 2010
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 833/2010
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 878/28 dec. 2010
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
  L. nr.42/2004 privind participarea forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român (abrogata prin L. nr.121/2011)
  O.U.G. nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
  L. nr.273/2006 privind finanțele publice locale
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
  L. nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.280/2010 pentru promulgarea Legii privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
Abrogată: L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Vezi si: D.C.C. nr.51/2020 DECIZIA nr. 51 din 4 februarie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (6) și ale art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 4 alin. (1) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar, ale art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice si ale art. 8 din anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, în interpretarea dată prin Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii
- art. 1 alin. (5), în interpretarea dată prin Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție — Completul competent să judece recursul în interesul legii
Referită de: Decizie nr.22/2020 DECIZIA nr. 22 din 14 septembrie 2020 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)


Miercuri, 29 noiembrie 2023, 23:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.