LEGE nr.277 din 24 decembrie 2010
privind alocația pentru susținerea familiei
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.277 din 24 decembrie 2010 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 836/2010
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 889/30 dec. 2010
Republicare: M.Of. nr. 785/22 noi. 2012
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
totodata, abrogă:
L. nr.41/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
L. nr.236/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
Trimitere la: L. nr.114/1996 Legea locuinței
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.267/2010 pentru promulgarea Legii privind alocația pentru susținerea familiei
Modificată: O.U.G. nr.2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- modifică art. 16 alin. (1) și (2), art. 18, art. 20
  O.U.G. nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
- modifică art. 5, art. 6, art. 14 alin. (1), art. 28, art. 29 alin. (3), art. 33 alin. (1); introduce alin. (2)-(4) la art. 25, alin. (5) la art. 26, lit. e) și f) la art. 29 alin. (1), art. 291; abrogă art. 9; înlocuiește, în tot cuprinsul legii, denumirea "Agenția Națională pentru Prestații Sociale" cu denumirea "Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială", denumirea "direcția de muncă și protecție socială" cu denumirea "agenția pentru plăți și inspecție socială", denumirea "direcții teritoriale" cu denumirea "agenții teritoriale"
dispune republicarea
  L. nr.166/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 124/2011 și modifică art. 16 alin. (2), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1), art. 28 alin. (3), art. 36; introduce alin. (11) la art. 26, lit. e)-g) la art. 29 alin. (1), art. 291-art. 293
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 785/22 noi. 2012
Modificată: O.U.G. nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/12001 privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- modifică art. 5, art. 6
dispune republicarea
  O.U.G. nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 5 alin. (1) și (2), art. 6 alin. (1) și (2); introduce alin. (11) la art. 34
  O.U.G. nr.26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- modifică art. 35 alin. (1); abrogă art. 28 alin. (1) lit. f), art. 29-31
Abrogată: L. nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
- la data de 1 aprilie 2018
Modificată: O.U.G. nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 35; abrogă art. 36 (se aplică de la data de 1 ianuarie 2017)
  O.U.G. nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016
- modifică art. 8, art. 17, art. 20, art. 23, art. 26, art. 27 alin. (3), art. 28 alin. (2) și (3), art. 33 alin. (1), art. 34, art. 35 alin. (1) și (3) și art. 38; introduce art. 181 și alin. (31) la art. 27; abrogă art. 24 și art. 28 alin. (1) lit. d) și e)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- se abrogă la data de 1 aprilie 2019
  L. nr.16/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
odata cu:
O.U.G. nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  O.U.G. nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- se abrogă la data de 1 aprilie 2021
  L. nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protectie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
- se abrogă la 1 oct. 2022
  O.U.G. nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- se abrogă la 1 sept. 2023
  O.U.G. nr.114/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
se abrogă la 1 ianuarie 2024
  L. nr.274/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020


Marți, 31 ianuarie 2023, 13:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.