ORDIN nr.2.219 din 10 decembrie 2010
al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 105/2003 privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor - NTLH - 040 și aprobarea componențelor nominale ale comisiei centrale și comisiilor teritoriale de avizare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.219 din 10 decembrie 2010
Emitent: Ministerul Mediului si Pădurilor
Cu functie: de modificare
Observatii:Titlu nou: Ordin privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor - NTLH - 040
Publicare: M.Of. nr. 4/4 ian. 2011
Temei legal:
  L. nr.107/1996 Legea apelor
art. 48, art. 62, art. 64, art. 68, art. 110
  O.U.G. nr.244/2000 privind siguranța barajelor
art. 6-8
  H.G. nr.1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor (abrogat prin H.G. nr.544/2012)
art. 15 alin. (4)
Functie activa:
Modifică: O. nr.105/2003 al ministrului apelor și protecției mediului privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor - NTLH-040 și aprobarea componențelor nominale ale comisiei centrale și comisiilor teritoriale de avizare
Trimitere la: L. nr.107/1996 Legea apelor
  O.U.G. nr.244/2000 privind siguranța barajelor
  O. nr.114/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și certificarea corpului de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță A și B - NTLH-014 și a Procedurii de avizare a specialiștilor pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță C și D - NTLH-015 (abrogat prin O. nr.917/2014)
  O. nr.115/2002 al ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanță a barajelor - NTLH-021
  O. nr.116/2002 al ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor și lacurilor de acumulare - NTLH-022 și a Metodologiei privind evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor și digurilor care realizează depozite de deșeuri industriale -NTLH-023
  O. nr.118/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii de emitere a acordului și autorizației de funcționare în siguranță a barajelor - NTLH-032
  O. nr.119/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii de trecere în conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor NTLH-033


Joi, 01 iunie 2023, 06:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.