LEGE nr.283 din 28 decembrie 2010
privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.283 din 28 decembrie 2010 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 338/2009
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Publicare: M.Of. nr. 15/7 ian. 2011
Republicare: M.Of. nr. 553/7 aug. 2012
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.53/2003 Codul muncii
  L. nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.273/2010 pentru promulgarea Legii privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
Modificată: L. nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
- modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 partea introductivă, art. 5 lit. b), art. 5 lit. d), art. 6 alin. (1) partea introductivă și lit. a) - d), art. 6 alin. (2) , art. 6 alin. (3) partea introductivă și lit. a) - c), art. 6 alin. (3) lit. e), art. 6 alin. (4) și (5), art. 7 lit. a), b), d), e), f) și g), art. 8 alin. (2) și (5), art. 9 alin. (1) partea introductivă și lit. a), e), g) și h), art. 9 alin. (5), (6) și (7), art. 9 alin. (8) lit. a), b) și d), art. 9 alin. (9) lit. a) și d), art. 9 alin. (9) lit. f), art. 9 alin. (10), art. 11 alin. (1) și (3) - (6), art. 11 alin. (9), art. 13 alin. (1), art. 13 alin. (2), art. 13 alin. (3), art. 13 alin. (5), art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), titlul cap. IV, art. 15, art. 16, art. 19 alin. (1), art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, titlul cap. VIII, art. 25 alin. (1) lit. e), art. 27 alin. (1), art. 28, art. 31 alin. (1), art. 33; introduce alin. (21) la art. 2, art. 71, lit. i) la art. 9 alin. (1), alin. (31) la art. 9, alin. (91) la art. 9, alin. (11) la art.13, alin. (21) la art. 13, alin. (51) la art. 13, art. 151, alin. (11) la art. 25, alin. (6) la art. 25, art. 271, anexa nr. 5; abrogă art. 1 alin. (3), art. 5 lit. a), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) lit. e), art. 6 alin. (3) lit. d), art. 9 alin. (2), art. 9 alin. (9) lit. e), art. 10, art. 11 alin. (7) și (8), art. 12, art. 13 alin. (4), art. 17 alin. (2), art. 18, art. 19 alin. (2) - (4), art. 24, art. 26, art. 29, art. 31 alin. (2), art. 32; înlocuiește anexele nr. 1-4
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 553/7 aug. 2012
Modificată: O.U.G. nr.58/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
- modifică art. 2, art. 4, art. 6, art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1) lit. h) și i), art. 10 alin. (6) lit. d), art. 10 alin. (7) și (10), art. 11 alin. (1) lit. a), g) și h), art. 12 alin. (1), art. 14, art. 18, art. 19, art. 20, titlul cap. VII, art. 21, art. 22, art. 28, art. 29, anexa nr. 1, anexa nr. 2, anexa nr. 4; introduce alin. (6) la art. 9; abrogă art. 8 alin. (2), art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (7), art. 15, art. 17, art. 24, art. 25, anexa nr. 3


Vineri, 03 februarie 2023, 11:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.