ORDIN nr.340 din 14 decembrie 2010
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.340 din 14 decembrie 2010
Emitent: Agenția Națională de Integritate
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 35/14 ian. 2011
Temei legal:
  L. nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
art. 16 alin. (4), art. 28 alin. (1) lit. i)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
  L. nr.233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
  H.G. nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  O. nr.252/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern
  L. nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O. nr.1.702/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice (abrogat prin H.G. nr.1.086/2013)
  O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
  L. nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
  L. nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
  O. nr.3.512/2008 al ministrului economiei și finanțelor privind documentele financiar-contabile (abrogat prin O. nr.2.634/2015)
  L. nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.53/2011 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Integritate nr. 340/2010 (abrogat prin O. nr.86/2013)
Abrogat: O. nr.86/2013 al președintelui Agenției Naționale de Integritate privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate


Duminică, 16 iunie 2024, 21:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.