ORDIN nr.3 din 6 ianuarie 2011
al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.3 din 6 ianuarie 2011
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 36/14 ian. 2011
Temei legal:
  L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
art. 5 alin. (1)
  L. nr.481/2004 privind protecția civilă
art. 7, art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. (1) lit. k), art. 24 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. b), art. 45 alin. (5)
  L. nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
art. 17 alin. (1) și (2), art. 30 alin. (9)
  O.U.G. nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
art. 7 alin. (4)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.80/2009 al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă
totodata, abrogă:
O. nr.188/2009 al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru abrogarea unor prevederi privind tarifele pentru eliberarea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă
Trimitere la: L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
  O. nr.130/2007 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu (abrogat prin O. nr.129/2016)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.129/2016 al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 00:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.