ORDIN nr.42 din 22 decembrie 2010
al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici și a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.42 din 22 decembrie 2010
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 67/26 ian. 2011
Temei legal:
  O.G. nr.22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie (abrogata prin L. nr.121/2014)
art. 13 lit. f)
  H.G. nr.1.428/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
art. 7 alin. (4)
Functie activa:
Trimitere la: Decizie nr.56/2003 privind aprobarea Ghidului de elaborare și analiză a bilanțurilor energetice (abrogat prin O. nr.86/2014)
  Decizie nr.57/2003 privind aprobarea Ghidului de pregătire și examinare a cursanților în domeniul elaborării bilanțurilor energetice (abrogat prin Decizie nr.2.794/2014)
  O.G. nr.22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie (abrogata prin L. nr.121/2014)
  Decizie nr.29/2009 a președintelui Agenției Române pentru Conservarea Energiei privind aprobarea Procedurii de monitorizare a activităților de elaborare a auditurilor energetice (abrogat prin O. nr.38/2013)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.34/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea și completarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010 (abrogat prin O. nr.38/2013)
Abrogat: O. nr.38/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici și a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici și acreditarea societăților prestatoare de servicii energetice


Vineri, 21 iunie 2024, 06:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.