ORDONANȚĂ nr.8 din 26 ianuarie 2011
pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.8 din 26 ianuarie 2011
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.211/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 145/2011
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 78/31 ian. 2011
Temei legal:
  L. nr.274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art. 1 pct. I.9
Functie activa:
Modifică: L. nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
- modifică art. 16 lit. a), art. 23; introduce art. 161
  O.U.G. nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- modifică art. 2 lit. e)
  L. nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
- introduce art. 11
  O.U.G. nr.109/2005 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.G. nr.27/2011)
- modifică art. 59 alin. (3) lit. a); introduce art. 343, lit. s1) la art. 58
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.120/2011 privind prorogarea unor termene
- prorogă termenele de la art. V și VII alin. (1) și (3) până la 31 decembrie 2012
Aprobată cu modificări: L. nr.211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război
- modifică art. II pct. 1, pct. 2, art. IV pct. 1, art. V, art. VII; abrogă art. III
Modificată: L. nr.54/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 120/2011
  L. nr.112/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război
- aprobă cu modificări O.G. nr. 4/2013 și elimină de la modificare art. 34 3
  O.U.G. nr.81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
- prorogă termenul de la art. V și VII până la 31 decembrie 2015
  O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- prorogă termenul prevăzut la art. V și VII până la data de 31 dec. 2016
  L. nr.334/2015 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
- prorogă termenul prev. la art. V și VII până la data de 31 dec. 2017
  O.U.G. nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
- termenul prevăzut la art. V și VII se prorogă până la data de 31 decembrie 2019
  L. nr.173/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2017 pentru prorogarea uinor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
  O.U.G. nr.77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
- termenul prevăzut la art. V si VII se prorogă până la data de 31 decembrie 2021
  L. nr.275/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane, precum si pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. V si VII


Duminică, 03 martie 2024, 21:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.