ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.6 din 2 februarie 2011
pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.6 din 2 februarie 2011
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.301/2011 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 173/2011
În vigoare: Intră în vigoare la: 09.02.2011
Publicare: M.Of. nr. 103/9 feb. 2011
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.26/1990 privind Registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
  L. nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin O.U.G. nr.58/2016)
  L. nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (abrogata prin L. nr.265/2022)
  O.U.G. nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
  L. nr.84/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.301/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
- modifică art. 2 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. d)
Modificată: O.G. nr.11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
- introduce alin. (11) la art. 9
  L. nr.97/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
- modifică titlul, art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) partea introductivă și lit. a), art. 4 lit. a) și b), art. 5 lit. a) și e), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (1), art. 16 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 16; abrogă art. 2 alin. (2); înlocuiește în tot cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu completările ulterioare, următoarele sintagme, după cum urmează: a) „Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru întreprinderi Mici și Mijlocii” se înlocuiește cu „Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism”; b) „întreprinzător tânăr/întreprinzători tineri” se înlocuiește cu „întreprinzător debutant în afaceri/întreprinzători debutanți în afaceri”; c) „Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru întreprinderi Mici și Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M.)” se înlocuiește cu „oficiul teritorial pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație (O.T.I.M.M.C.) în a cărui rază de competență își are sediul social”.
dispune republicarea


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 06:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.