HOTĂRÂRE nr.57 din 26 ianuarie 2011
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.57 din 26 ianuarie 2011
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 119/16 feb. 2011
Functie activa:
Abrogă: O. nr.50/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind Stabilirea procedurii de organizare și coordonare a schemelor de management de mediu și audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizațiilor la aceste scheme
totodata, abrogă:
O. nr.444/2006 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 50/2004 privind stabilirea Procedurii de organizare și coordonare a schemelor de management de mediu și audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizațiilor la aceste scheme
O. nr.877/2008 al ministrului mediului și dezvoltării durabile pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 50/2004 privind Procedura de organizare și coordonare a schemei de management și audit de mediu (EMAS) care permite participarea voluntară a organizațiilor la această schemă
O. nr.355/2009 al ministrului mediului pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 50/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntară a organizațiilor la schema comunitară de eco-management și audit (EMAS)
O. nr.293/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 50/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntară a organizațiilor la schema comunitară de eco-management și audit (EMAS)
  O. nr.790/2006 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului consultativ EMAS și a Biroului EMAS
  O. nr.1.018/2006 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii de înregistrare EMAS
  O. nr.1.201/2006 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice și juridice ca verificatori de mediu
totodata, abrogă:
O. nr.1.100/2007 al ministrului mediului și dezvoltării durabile privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice și juridice ca verificatori de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1.201/2006
O. nr.629/2010 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice și juridice ca verificatori de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1.201/2006
  O. nr.1.313/2006 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare și coordonare a schemelor de management de mediu și audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizațiilor la aceste scheme, cu modificările și completările ulterioare
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului
  L. nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului


Vineri, 19 iulie 2024, 02:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.