ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.14 din 16 februarie 2011
pentru protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.14 din 16 februarie 2011
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.25/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 193/2011
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la data de 23 februarie 2011
Publicare: M.Of. nr. 134/22 feb. 2011
Functie activa:
Abrogă: L. nr.282/2004 privind protecția dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  O.G. nr.21/1992 privind protectia consumatorilor
  L. nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
  L. nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
  O.U.G. nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
  H.G. nr.1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism
  L. nr.288/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.25/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosințâ pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanțâ, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb
- modifică art. 1, art. 4 lit. a)-c), art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. e), art. 11, art. 16, art. 21 alin. (1), art. 25, art. 27 alin. (1), art. 28, art. 29 alin. (1), art. 34 alin. (2), art. 38 alin. (1); abrogă art. 9 alin. (2), art. 34 alin. (3)


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 14:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.