ORDIN nr.M.18 din 15 februarie 2011
al ministrului apărării naționale pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosință asupra terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Naționale a unui program pentru construirea de locuințe

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.M.18 din 15 februarie 2011
Emitent: Ministerul Apărării Naționale
Publicare: M.Of. nr. 139/24 feb. 2011
Temei legal:
  L. nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
art. 33 alin. (1), art. 42
  H.G. nr.627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Naționale a unui program pentru construirea de locuințe
art. 2
Functie activa:
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
  L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
  H.G. nr.627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Naționale a unui program pentru construirea de locuințe
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.M.108/2018 al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea unor acte normative privind reglementarea unor aspecte referitoare la constituirea dreptului de folosință asupra unor terenuri ce fac obiectul unor programe de construire de locuințe proprietate personală
  O. nr.M.5/2022 al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea unor acte nOrmative privind reglementarea unor aspecte referitoare la constituirea dreptului de folosință asupra unor terenuri ce fac obiectul unor programe de construire de locuințe proprietate personală și la organizarea și funcționarea comisiilor teritoriale în garnizoanele București și Cluj-Napoca


Luni, 06 februarie 2023, 11:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.