HOTĂRÂRE nr.3 din 10 martie 2011
privind aprobarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.3 din 10 martie 2011
Emitent: Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 193/21 mar. 2011
Temei legal:
  L. nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
art. 57 alin. (6)
  O.U.G. nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
art. 16, art. 21, art. 22, art. 23 lit. b) și f), art. 24 lit. o)
  L. nr.204/2006 privind pensiile facultative
art. 15 alin. (6)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
  H.G. nr.627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de catre agentii economici și alti contribuabili
  L. nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
  O.U.G. nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
  L. nr.204/2006 privind pensiile facultative
  H. nr.37/2007 pentru aprobarea Normei nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (abrogat prin N. nr.14/2015)
  H. nr.4/2009 pentru aprobarea Normei nr. 4/2009 privind investițiile fondurilor de pensii facultative și organizarea activității de investire (abrogat prin H. nr.22/2011)
  H. nr.7/2009 pentru aprobarea Normei nr. 6/2009 privind calculul activului net și al valorii unității de fond pentru fondurile de pensii facultative (abrogat prin H. nr.22/2011)
Functie pasiva:
Modificat: H. nr.2/2013 pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind modificarea și completarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (abrogat prin N. nr.7/2017)
Abrogat: N. nr.7/2017 NORMĂ privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private


Sâmbătă, 15 iunie 2024, 17:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.