ORDIN nr.17 din 25 martie 2011
al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.17 din 25 martie 2011
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Cu functie: de modificare
În vigoare: intră în vigoare la data de 1 aprilie 2011
Publicare: M.Of. nr. 215/29 mar. 2011
Temei legal:
  L. nr.13/2007 LEGEA energiei electrice
art. 11 alin. (1), (2) lit. a) și e), art. 74 lit. h) și i)
  H.G. nr.1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă
art. 10 alin. (3), art. 21 alin. (2) și (3), art. 22
  H.G. nr.1.428/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
art. 7 alin. (4)
Functie activa:
Modifică: O. nr.3/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență (abrogat prin O. nr.15/2015)
Trimitere la: H.G. nr.1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă


Marți, 06 decembrie 2022, 06:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.