ORDIN nr.18 din 25 martie 2011
al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică și a prețurilor de referință pentru energia termică produsă și livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficiență
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.18 din 25 martie 2011
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 215/29 mar. 2011
Temei legal:
  L. nr.13/2007 LEGEA energiei electrice
art. 11 alin. (1), (2) lit. a) și e), art. 74 lit. h) și i)
  H.G. nr.1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă
art. 10 alin. (3), art. 21 alin. (2) și (3), art. 22
  H.G. nr.1.428/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
art. 7 alin. (4)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.4/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică, a prețului de referință pentru energia electrică și a prețurilor de referință pentru energia termică produsă și livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficiență
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.45/2012 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare


Luni, 05 decembrie 2022, 06:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.