ORDIN nr.1.836 din 31 martie 2011
al ministrului finanțelor publice privind aprobarea tranzacției inaugurale a Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes" prin emisiunea de obligațiuni denominată în euro pe piețele externe de capital, în sumă de minimum 500 milioane euro și maximum 1,5 miliarde euro, cu o scadență de minimum 5 ani, și desemnarea administratorilor tranzacției

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.836 din 31 martie 2011
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Publicare: M.Of. nr. 234/4 apr. 2011
Temei legal:
  O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică
  H.G. nr.1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
pct. 4.1a), b) 2 subpct. 5
  H.G. nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
art. 10 alin. (4)
  H.G. nr.1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes"
art.3
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică
  L. nr.109/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică


Marți, 21 martie 2023, 16:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.