LEGE nr.49 din 7 aprilie 2011
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.49 din 7 aprilie 2011 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 716/2007
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 262/13 apr. 2011
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
- modifică art. 4 pct. 4, pct. 7 lit. d), pct. 12, pct. 16, pct. 17, pct. 18, pct. 21, pct. 25, pct. 28, pct. 29, pct. 30 și pct. 31, art. 5 alin. (4), art. 8 alin. (1) lit. a), b) și c), alin. (2) și alin. (3), art. 9, art. 10, art. 11 alin. (1) lit. b), alin. (2) și (3), art. 14 alin. (2), art. 15, cap. II titlul secț. a 3-a, art. 16 alin. (2), (3) și (4) lit. b) și c), art. 17 alin. (1) lit. a), art. 18 alin. (1) și (4), art. 19 alin. (3) și (5), art. 20 alin. (1) și (3), art. 21, art. 22 alin. (1)-(4), alin. (6) partea introductivă și lit. f), g) și i), alin. (8) lit. e)-h) și alin. (9) lit. e)-h) și m), art. 23, art. 26 alin. (1), (2) și (4), art. 27, art. 28, art. 30, art. 31 alin. (2) și (3), art. 33 alin. (1) partea introductivă și lit. f), alin. (2) partea introductivă și lit. d) și f), alin. (6) și (7), art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (1) și (3), art. 36 alin. (1) și (2), art. 37 alin. (2), art. 38 alin. (1) partea introductivă lit. b), c) și e), alin. (2) și alin. (3), art. 39 alin. (2), art. 43 alin. (3)-(5), alin. (6), (7), (9) și (11), art. 44 lit. a), art. 45 alin. (1) partea introductivă, art. 49 alin. (3), art. 50 alin. (1) lit. c) și e), art. 52 alin. (1) lit. c), art. 53 alin. (2) lit. a), b) și i), alin. (3) lit. g) și k), art. 55, art. 56 alin. (1), anexele nr. 1, 3, 4A, 5B și 6; introduce pct. 121 și pct. 32-39 la art. 4, lit. b1) și b2) la art. 11 alin. (1), alin. (4)-(7) la art. 11, alin. (3) și (4) la art. 14, alin. (6) la art. 19, alin. (71) la art. 22, lit. k) la art. 22 alin. (8), lit. i) la art. 22 alin. (11), art. 281, alin. (4) și (5) la art. 29, alin. (4) și (5) la art. 31, alin. (11) la art. 36, alin. (3) la art. 37, lit. f) la art. 38 alin. (1), alin. (21)-(23) la art. 38, alin. (51) și (52) la art. 43, lit. i) și j) la art. 52 alin. (1), lit. h)-m) la art. 53 alin. (1), lit. j)-o) la art. 53 alin. (2), lit. l) la art. 53 alin. (3), alin. (31) la art. 53, alin. (11) la art. 56, art. 561; abrogă art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (2) și (3), art. 22 alin. (6) lit. e), art. 43 alin. (8), (10) și (12), art. 50 alin. (1) lit. b), art. 53 alin. (3) lit. b); abrogă art. I din O.U.G. nr. 154/2008
dispune republicarea
Modifică: O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 57/2007
  O.U.G. nr.154/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
- abrogă art. I
Trimitere la: O. nr.207/2006 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea conținutului Formularului Standard Natura 2000 și a manualului de completare al acestuia
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.427/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice


Luni, 17 iunie 2024, 16:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.