LEGE nr.49 din 7 aprilie 2011
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.326/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop științific a unui număr de exemplare din specii de lilieci
  O. nr.1.470/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop științific a unui număr de exemplare din specii de păsări
  O. nr.988/2012 al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea derogării de la măsurile de protecție pentru unele specii de păsări aflate în mediul natural
  O. nr.84/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurildr privind măsurile de refacere și conservare a populațiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale și dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România (abrogat prin O. nr.545/2016)


Luni, 15 iulie 2024, 17:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.