HOTĂRÂRE nr.26 din 26 aprilie 2011
cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a directivelor 89/666/CEE, 2005/56/CE și 2009/101/CE privind interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților COM (2011) 79 final

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.26 din 26 aprilie 2011
Emitent: Senat
Publicare: M.Of. nr. 307/4 mai. 2011
Temei legal:
  L. nr.13/2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007


Vineri, 02 decembrie 2022, 22:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.