HOTĂRÂRE nr.431 din 27 aprilie 2011
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.431 din 27 aprilie 2011
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 309/5 mai. 2011
Temei legal:
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.442/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investiții cuprinse în Proiectul "Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență" - Componenta C - "Reducerea riscurilor în caz de inundații și alunecări de teren", finanțat printr-un credit extern acordat de Banca Mondială și cofinanțat de la bugetul de stat
- modifică anexa nr. I; abrogă anexele nr. II/7, II/15 și II/17
  H.G. nr.446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de mediu
- modifică anexa nr. IA; abrogă anexa nr. II/41
  H.G. nr.874/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de mediu și dezvoltare durabilă
- modifică anexa nr. I; abrogă anexa nr. II/3
  H.G. nr.1.418/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de mediu și dezvoltare durabilă
- modifică anexa nr. I; abrogă anexa nr. II/1
Trimitere la: O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică
  L. nr.109/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
  L. nr.15/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.631/2017 privind reaprobarea obiectivului de investiții "Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea", precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia
- modifică anexa
  H.G. nr.781/2018 privind reaprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții "Punerea în siguranță a acumulării Leșu, județul Bihor"
- modifică anexa nr. II/4


Vineri, 27 ianuarie 2023, 05:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.