ORDIN nr.96 din 26 aprilie 2011
al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea componenței, organizării și funcționării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.96 din 26 aprilie 2011
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 309/5 mai. 2011
Temei legal:
  O.U.G. nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
art. 18 alin. (2)
  H.G. nr.725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (abrogat prin H.G. nr.1.185/2014)
art. 7 alin. (5)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.193/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 96/2011 pentru aprobarea componenței, organizării și funcționării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc (abrogat prin O. nr.2.421/2013)
  O. nr.57/2012 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 96/2011 pentru aprobarea componenței, organizării și funcționării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc (abrogat prin O. nr.2.421/2013)
Abrogat: O. nr.2.421/2013 al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea componenței, organizării și funcționării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc


Luni, 05 decembrie 2022, 05:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.