HOTĂRÂRE nr.460 din 11 mai 2011
privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.460 din 11 mai 2011
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 331/12 mai. 2011
Temei legal:
  O.U.G. nr.20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 pentru organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor
art. II alin. (4)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
  L. nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (abrogata prin L. nr.129/2018)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.84/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane
- modifică art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), e), h), j)-l) și o)-q), art. 6 alin. (1), (5) și (7), art. 7 alin. (3) și art. 8 alin. (3); introduce lit. m1) și lit. m2) la art. 3 alin. (1); abrogă art. 3 alin. (1) lit. c), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (3) și (4) și art. 7 alin. (2)
  H.G. nr.569/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale împotriva Traficului de Persoane
- modifică art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 3 alin. (2) si (3)


Marți, 28 martie 2023, 14:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.