ORDIN nr.2.137 din 25 mai 2011
al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.137 din 25 mai 2011
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 380/31 mai. 2011
Temei legal:
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
art. 205-218, art. 228 alin. (21)
  H.G. nr.109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.520/2013)
art. 12 alin. (3)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.519/2005 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată
Trimitere la: O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.378/2013 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.137/2011 (abrogat prin O. nr.450/2013)
Abrogat: O. nr.450/2013 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 05:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.