ORDIN nr.1.497 din 13 mai 2011
al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.497 din 13 mai 2011
Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 400/8 iun. 2011
Temei legal:
  H.G. nr.272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii (abrogat prin H.G. nr.492/2018)
art. 10 lit. k)
  L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
art. 30
  O.G. nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
  H.G. nr.808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții
art. 8 alin. (2), art. 10 alin. (1), art. 15
  H.G. nr.1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (abrogat prin H.G. nr.1/2013)
art. 11 alin. (2), art. 13 alin. (6)
  H.G. nr.1.335/2010 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (abrogat prin H.G. nr.1.211/2012)
art. 3 pct. II lit. c) și j) din anexa nr. 1
Functie activa:
Abrogă: O. nr.153/2010 al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării
Trimitere la: L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
  O.G. nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
  L. nr.707/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții — I.S.C.
  H.G. nr.622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.668/2017)
  H.G. nr.808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții
  O.U.G. nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România
  O.U.G. nr.44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
  L. nr.204/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
  H.G. nr.1.335/2010 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (abrogat prin H.G. nr.1.211/2012)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.296/2012 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru modificarea și completarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.497/2011 (abrogat prin O. nr.838/2021)
  O. nr.3.483/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru modificarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.497/2011 (abrogat prin O. nr.838/2021)
Abrogat: O. nr.838/2021 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării


Marți, 21 martie 2023, 17:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.