HOTĂRÂRE nr.536 din 18 mai 2011
privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.536 din 18 mai 2011
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 428/20 iun. 2011
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
totodata, abrogă:
H.G. nr.859/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
H.G. nr.264/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.998/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.185/2013)
- completează anexa nr. 5; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.84/2012 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.133/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.185/2013)
- modifică art. 24 alin. (1), anexa nr. 6; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.1.039/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.185/2013)
- înlocuiește anexa nr. 1
Abrogat: H.G. nr.185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale


Sâmbătă, 02 martie 2024, 03:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.