HOTĂRÂRE nr.536 din 18 mai 2011
privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.6.419/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Nomenclatorului general defuncții didactice și de cercetare auxiliare din învățământul superior
  O. nr.1.670/2011 al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistență medicala
  O. nr.6.687/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Superior (abrogat prin O. nr.4.945/2012)
  O. nr.7.437/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică
  O. nr.3.074/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea componenței Comisiei specializate de acreditare a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia (abrogat prin O. nr.3.885/2017)
  O. nr.3.124/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Primii Pași" din municipiul Timișoara
  O. nr.3.125/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Millennium" din municipiul Cluj-Napoca
  O. nr.3.126/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala "Sfântul losif din municipiul Alba lulia
  O. nr.3.127/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Surâsul Copiilor" din municipiul Blaj
  O. nr.3.132/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician construcții navale", domeniul "electronică automatizări", calificarea profesională "tehnician electronist", din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul "Anghel Saligny" din municipiul Tulcea
  O. nr.3.137/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "silvicultură", calificarea profesională "tehnician silvic", din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic din municipiul Piatra-Neamț
  O. nr.3.138/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "comerț", calificarea profesională "tehnician activități comerciale", domeniul "turism și alimentație", calificarea profesională "organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții", din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar "Grigore Moisil" din municipiul Deva
  O. nr.3.140/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician tehnolog mecanic", nivelul de învățământ "liceal", profilul "resurse naturale și protecția mediului", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician în industria alimentară", nivelul de învățământ "liceal (ciclul inferior)", domeniul "estetica și igiena corpului omenesc", calificarea profesională "frizer - coafor manichiurist - pedichiurist", domeniul "mecanică", calificarea profesională "strungar", din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Transilvania" din municipiul Brașov
  O. nr.3.163/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă (abrogat prin O. nr.4.750/2019)
  O. nr.3.168/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind organizarea și funcționarea învățământului profesional cu durata de 2 ani
  O. nr.3.202/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2012
  O. nr.3.205/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar din județele afectate de ninsori și viscol
  O. nr.3.223/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Metodologiei de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate
  O. nr.3.283/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea și completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.564/2011
  O. nr.3.295/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional
  O. nr.3.381/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "SOS 'Satul Copiilor" din municipiul București
  O. nr.3.382/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița Creștină Creativă "Pinochio" cu program prelungit din municipiul Târgu Mureș 29-30
  O. nr.3.386/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "comerț", calificarea profesională "tehnician în activități de comerț" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Național Agricol "Carol l" din municipiul Slatina
  O. nr.3.387/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "comerț", calificarea profesională "tehnician în activități de comerț" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar "Constantin Brâncuși" din municipiul Sfântu Gheorghe
  O. nr.3.383/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal "Sfântul Nicolae" din satul lugani
  O. nr.3.384/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit "Sfântul loan cel Nou de la Suceava" din municipiul Suceava
  O. nr.3.401/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Curcubeul" din localitatea Matca
  O. nr.3.407/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala "Junior" din municipiul lași
  O. nr.3.408/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Christiana" din municipiul Pitești
  O. nr.3.409/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Particulară "Ethos" din municipiul Craiova
  O. nr.3.392/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "protecția mediului"', calificarea profesională "tehnician laborant pentru protecția calității mediului" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Ștefan Bănulescu" din municipiul Călărași
  O. nr.3.393/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea'acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal" (școală de maiștri), domeniul'"mecanic", calificarea profesională "maistru mecanic", nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "informatică", calificarea profesională "tehnician echipamente periferice și birotică" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Henri Coandă" din municipiul Târgu Jiu
  O. nr.3.394/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea'acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal" (școală de maiștri), domeniul "construcții, instalații' și lucrări publfce", calificările profesionale "maistru' construcții civile, industriale și agricole" și "maistru instalator în construcții" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Lorin Sălagean" din municipiul Drobeta-Turnu Severin
  O. nr.3.395/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal" (școală de maiștri), domeniul "minier, petrol și' gaze", calificările profesionale "maistru miner" și "maistru electromecanic minier" din cadrul' unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Dimltrie Leonida" din municipiul Petroșani
  O. nr.3.398/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului privind acordarea acreditării pentru învățământ preuniversitar particular Liceul UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Baia Mare
  O. nr.3.399/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Paintbrush" din localitatea Corbeanca
  O. nr.3.400/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit "Aricel" din localitatea Voluntari
  O. nr.3.413/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Disney" din municipiul București
  O. nr.3.414/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Sfânta Inimă a lui Isus" din municipiul Zalău
  O. nr.3.416/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretul si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul
  O. nr.3.410/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportu ui privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "gimnazial" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Mea din municipiul București
  O. nr.3.364/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind comasarea prin absorbție a unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Paradis" din municipiul lași de către unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala "Paradis" din municipiul lasi
  O. nr.3.366/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind comasarea prin absorbție a unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Economic "Țara de Sus" din Vatra Dornei de către unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Țara de Sus" din Vatra Dornei
  O. nr.3.462/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei organizării și desfășurării activităților de educație fizică și sport în învățământul preuniversitar
  O. nr.3504/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat (abrogat prin O. nr.4.608/2012)
  O. nr.3.579/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind modificarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii și a anexelor la actele de studii emise de instituțiile de învățământ superior din România, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.436/2011 (abrogat prin O. nr.3.067/2020)
  O. nr.3.666/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului
  O. nr.3.677/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind echivalarea și recunoașterea actelor de studii obținute în străinătate care nu corespund celor 3 cicluri de studii universitare tip Bologna implementate în România
  O. nr.3.693/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind înființarea Consiliului Național de Statistică și Prognoză a învățământului Superior și pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia (abrogat prin O. nr.6.145/2016)
  O. nr.3.697/2012 al ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Științe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia și a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Științe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
  O. nr.3778/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Cerificatelor Universitare
  O. nr.3.837/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene și a instrumentelor de lucru, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.927/2010 (abrogat prin O. nr.3.823/2013)
  O. nr.3.866/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele școlare județene
  O. nr.3.955/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.760/2011 privind aprobarea componenței nominale a Consiliului general al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (abrogat prin O. nr.4.608/2012)


Duminică, 03 martie 2024, 21:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.