LEGE nr.104 din 15 iunie 2011
privind calitatea aerului înconjurător

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.104 din 15 iunie 2011 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 74/2011
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării
Publicare: M.Of. nr. 452/28 iun. 2011
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.243/2000 privind protecția atmosferei
- la data de 28 iul. 2011
  L. nr.655/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.243/2000 privind protecția atmosferei
- la data de 28 iul. 2011
  O. nr.592/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag și a criteriilor și metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot și oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 și PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon și ozonului în aerul înconjurător
- la data de 28 iul. 2011
  O. nr.745/2002 al ministrului apelor și protecției mediului privind stabilirea aglomerărilor și clasificarea aglomerărilor și zonelor pentru evaluarea calității aerului în România
- la data de 28 iul. 2011
  H.G. nr.543/2004 privind elaborarea și punerea în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului
- la data de 28 iul. 2011
  H.G. nr.586/2004 privind înființarea și organizarea Sistemului național de evaluare și gestionare integrată a calității aerului
- la data de 28 iul. 2011
  H.G. nr.731/2004 pentru aprobarea Strategiei naționale privind protecția atmosferei
- la data de 28 iul. 2011
  H.G. nr.738/2004 pentru aprobarea Planului național de acțiune în domeniul protecției atmosferei
- la data de 28 iul. 2011
  O. nr.448/2007 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Normativului privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel și hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurător
- la data de 28 iul. 2011
Modifică: O. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare
- la data de 28 iul. 2011, încetează aplicabilitatea dispozițiilor contrare cu privire la poluanții atmosferici
  O. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului
- la data de 28 iul. 2011, încetează aplicabilitatea dispozițiilor contrare cu privire la poluanții atmosferici
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.563/2011 pentru promulgarea Legii privind calitatea aerului înconjurător
Modificată: H.G. nr.336/2015 pentru modificarea anexelor nr. 4 și 5 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
- modifică anexele nr. 4 și 5
  H.G. nr.806/2016 pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 și 7 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
- modifică anexele nr. 4, 5, 6 și 7


Marți, 07 februarie 2023, 16:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.