ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.66 din 29 iunie 2011
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.66 din 29 iunie 2011
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.142/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 530/2011
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 30.06.2011
Publicare: M.Of. nr. 461/30 iun. 2011
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
totodata, abrogă:
L. nr.529/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
O.G. nr.12/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
L. nr.205/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
O.G. nr.20/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
L. nr.40/2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.26/2012 ORDONANȚĂ de urgentă privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
- modifică art. 7 alin. (1), art. 8, art. 17, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1), art. 23, art. 27, art. 28, art. 45 alin. (4); introduce lit. x) la art. 2 alin. (1)
Aprobată cu modificări: L. nr.142/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- modifică art. 4, art. 6 alin. (3), art. 7, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (2) lit. c), art. 21 alin. (5), (28) și (29), art. 27, art. 28, art. 40 alin. (1), art. 42 alin. (2) și (6), titlul anexei; introduce lit. a1) la art. 2 alin. (1), lit. e) la art. 5, alin. (2) la art. 16, lit. d) la art. 20 alin. (2), alin. (9) la art. 20, alin. (21) la art. 41, alin. (4) la art. 59, art. 601; abrogă art. 20 alin. (2) lit. a) și alin. (7)
Modificată: O.G. nr.22/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- modifică art. 2 alin. (1) lit. e), art. 2 alin. (4), art. 6 alin. (4) și (5), art. 7 alin. (1), art. 8, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (9), art. 26, art. 27, art. 28, art. 45 alin. (4), denumirea cap. VI, art. 55 lit. b), anexa; introduce lit. y) la art. 2 alin. (1), alin. (3) la art. 19, art. 571-576, alin. (31) la art. 60
dispune republicarea
  O.U.G. nr.75/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- modifică art. 2 alin. (1) lit. y), art. 53 alin. (1) și (2), art. 55, art. 571, art. 572; introduce lit. o1) la art. 2 alin. (1), alin. (3) la art. 8, cap. VII1 cu art. 591-596, lit. k) la art. 60 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.196/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- aprobă O.U.G. nr. 75/2012 și modifică art. 2 alin. (1) lit. t), art. 41 alin. (21), art. 53 alin. (2), art. 571 alin. (5) partea introductivă, art. 593; introduce alin. (151) la art. 21, alin. (22) la art. 41, lit. c) la art. 50 alin. (2)
  O.U.G. nr.47/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- modifică art. 6 alin. (3), art. 27; introduce alin. (31) - (3 4) la art. 6; înlocuiește anexa
  D.C.C. nr.66/2015 DECIZIA nr. 66 din 26 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) și art. 66 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, precum și a celor ale pct. 2 subpct. 2.3 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 66/2011
- suspendă pentru 45 zile prevederile art. 66(termenul se împlinește la 21 mai 2015)după care operează dispozițiile art 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.66/2015 DECIZIA nr. 66 din 26 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) și art. 66 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, precum și a celor ale pct. 2 subpct. 2.3 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 66/2011
- art. 66
Modificată: O.U.G. nr.37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- modifică art. 2 alin. (1) lit. e), art. 2 alin. (4), art. 19 alin. (2); introduce lit. z) la art. 2 alin. (1), alin. (11) și (12) la art. 19, alin. (5) la art. 34, cap. VI1 cu art. 577 și 578
dispune republicarea
  L. nr.21/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 37/2016 și introduce lit. c) la art. 8 alin. (2)
  L. nr.128/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- modifică art. 21 alin (21) si art. 47 alin. (1) lit. e); introduce alin. (31) la art. 34
  L. nr.6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)
- modifică art. 8 alin. (1) si alin. (2) partea introductivă, art. 23, art. 45 alin. (4) si art. 60 alin. (1) lit. g); introduce alin. (11) la art. 8 si art. 451
  L. nr.18/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 80/2019
  D.C.C. nr.320/2021 DECIZIA nr. 320 din 12 mai 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
- suspendă pentru 45 de zile prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) (termenul se împlineste în data de 22 august 2021), după care operează dispozitiile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.320/2021 DECIZIA nr. 320 din 12 mai 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
- art. 8 alin. (2) lit. a)
Modificată: O.U.G. nr.97/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
- modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. e), g), o), o1), p), s), t), x) si y), art. 2 alin. (4) si (5), art. 3 alin. (1) si (3), art. 4, art. 6 alin. (3) lit. b), art. 8 alin. (2), art. 9, la sectiunea a 2-a „Reguli în materia conflictului de interese” art. 10 - 16, art. 18 alin. (1), art. 19, art. 20 partea introductivă a alin. (21), art. 20 alin. (3), art. 20 alin. (9), art. 21 alin. (2), art. 21 alin. (4), art. 21 alin. (13), art. 21 alin. (151), art. 21 alin. (23)-(25), art. 31, art. 34 alin. (31), art. 34 alin. (5), art. 36, art. 40 alin. (1) si (2), art. 41 alin. (2), (22) si (3), art. 42, art. 47 alin. (5), art. 48 alin. (1), art. 50 alin. (1), art. 50 partea introductivă a alin. (2), art. 53 alin. (2), art. 571 alin. (2), (3) si (5),art. 578 alin. (2), art. 58 alin. (1), art. 58 alin. (2) lit. a), art. 59 alin. (4) si art. 60 alin. (1) lit. b) si c); introduce lit. a2) si a3) la art. 2 alin. (1), alin. (51) la art. 2, alin. (31) la art. 3, art. 61, art. 62, alin. (11) si (12) la art. 18, pct. 3 la art. 20 alin. (2) lit. d), alin. (131) la art. 21, alin. (6) - (8) la art. 27, alin. (3) la art. 31, lit. b1) la art. 38, alin. (4) la art. 40, alin. (23) la art. 41, alin. (2) la art. 43, alin. (3) la art. 575, alin. (3) la art. 576 si alin. (21) la art. 58; abrogă art. 2 alin. (1) lit. a1) si art. 20 alin. (2) lit. b)
dispune republicarea
  L. nr.256/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, precum si pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
- modifică art. 25 alin. (1)
  L. nr.265/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
- modifică art. 7, art. 8 alin. (1) si (11), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (2) lit. d) pct. 2, art. 21 alin. (5) partea introductivă, art. 34 alin. (31), art, 574 alin. (1), art. 60 alin. (1) lit. a), art. 60 alin. (1) lit. b) si art. 60 alin. (2) partea introductivă; introduce alin. (12) la art. 8 si alin. (4) si (5) la art. 31


Sâmbătă, 18 mai 2024, 16:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.