ORDONANȚĂ nr.27 din 31 august 2011
privind transporturile rutiere
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.27 din 31 august 2011
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la data de 4 decembrie 2011, cu excepția art. 86, 87, 90 și 91, care intră în vigoare la data publicării
Publicare: M.Of. nr. 625/2 sep. 2011
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.109/2005 privind transporturile rutiere
  L. nr.102/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
  O.U.G. nr.73/2006 pentru prorogarea termenului de aplicare a dispozițiilor art. 70 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
  L. nr.8/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2006 pentru prorogarea termenului de aplicare a dispozițiilor art. 70 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
  O.G. nr.45/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
  L. nr.42/2008 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
  O.U.G. nr.74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
  L. nr.218/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
  O.G. nr.27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
Modifică: O.G. nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier (abrogata prin L. nr.226/2023)
- introduce pct. (vi) la art. 3 alin. (1)
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.11/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
- modifică art. 18, art. 19 lit. b) și l), art. 35, art. 40 alin. (1) și (4), art. 41 alin. (3), art. 80; introduce art. 111, alin. (6) la art. 24, alin. (5) la art. 41; abrogă art. 19 lit. a)
dispune republicarea
  L. nr.109/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
- modifică art. 111, art. 24 alin. (6), art. 40 alin. (1) și (4), art. 41 alin. (3), art. 41 alin. (5), art. 80; introduce lit. a1) la art. 19, alin. (3) și (4) la art. 67, art. 701 și 701, alin. (3) la art. 85; abrogă art. 35 alin. (2), abrogă pct. 2 al art. I din O.U.G. nr. 11/2013(cu referire la art. 18) și pct. 4 al art. I din O.U.G. nr. 11/2013(cu referire la art. 19 lit. b) și l)
  L. nr.94/2016 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
- introduce lit. p) la art. 11, art. 181 și art. 811
  L. nr.251/2018 pentru completarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
- introduce lit. n) la art. 19
  O.U.G. nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
- modifică art. 2; introduce pct. 61 la art. 3, lit. c) la art. 4 pct. I subpct. 1 si sectiunea a 5-a cu art. 81 la cap. I
dispune republicarea
  L. nr.136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- abrogă art. 40 alin.(1), (2) si (4)
  L. nr.34/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
  O.G. nr.12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere
- modifică art. 8-10, art. 12-16, art. 21, art. 25 alin. (3), art. 27, art. 29, art. 32 alin. (2), art. 44 alin. (2) si art. 85 alin. (3); introduce art. 461; abrogă art. 11 lit. c)
  O.U.G. nr.136/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 181
  L. nr.124/2023 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere
- modifică art. 67 alin. (3); introduce art. 251 si alin. (31) la art. 67
  L. nr.288/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2022 pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 181; introduce lit. r) la art. 11 si lit. o) la art. 19
  O.G. nr.3/2024 Ordonantă pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier
- modifică art. 67; abrogă art. 77 alin. (2)
  L. nr.137/2024 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier
- aprobă cu completări O.G. nr. 3/2024 si introduce alin. (3) la art. 77


Marți, 28 mai 2024, 17:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.