ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.77 din 21 septembrie 2011
privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.77 din 21 septembrie 2011
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.184/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 653/2011
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011, cu excepția prevederilor art. 9 alin. (12) care intră în vigoare la data de 10 octombrie 2011
Observatii:Titlu nou: Ordonanță de urgență privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Publicare: M.Of. nr. 680/26 sep. 2011
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
Modifică: L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- abrogă art. 270 alin. (1) lit. x), art. 3631 și art. 365 alin. (11)-(13); abrogă O.U.G. nr. 68/2011
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile sănătății și protecției sociale
- introduce art. 31
  O.G. nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- introduce alin. (21) la art. 4
  D.C.C. nr.39/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (5) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, astfel cum a fost completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile sănătății și protecției sociale, cu referire expresă la sintagma "care include și taxa pe valoarea adăugată"
- suspendă prevederile art. 31 alin. (5) în ceea ce privește sintagma "care include și taxa pe valorea adăugată" pentru o perioadă de 45 de zile (termenul se împlinește la data de 6 aprilie 2013), după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.39/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (5) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, astfel cum a fost completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile sănătății și protecției sociale, cu referire expresă la sintagma "care include și taxa pe valoarea adăugată"
- art. 31 alin. (5) în ceea ce privește sintagma "care include și taxa pe valorea adăugată"
Modificată: O.U.G. nr.69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative
- modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (2) și (21), art. 5 alin. (1)-(4), (6) și (7), art. 6 alin. (2) și (4), art. 8; introduce art. 12-18
  O.U.G. nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
- modifică art. 1, art. 3 alin. (1) și (2), art. 12 alin. (1) și (5), art. 15 alin. (1), (2) și (4), art. 16, art. 17; introduce alin. (8) la art. 12, alin. (4) și (5) la art. 14
  O.U.G. nr.12/2015 privind aprobarea susținerii cheltuielilor de întreținere și funcționare a Formațiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătății și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătătii
- modifică art. 12 alin. (5) și (6); introduce alin. (11) și (12) la art. 12
Aprobată: L. nr.184/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2066 privind reforma în domeniul sănătății
Modificată: O.U.G. nr.100/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
- introduce art. 11, art.32, alin. (71) la art. 5
  O.U.G. nr.32/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
- modifică art. 12, art. 13 alin. (2), art. 14, art. 16, art. 18
  O.U.G. nr.111/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
- introduce art. 11, art. 33 si art. 34
  O.U.G. nr.28/2019 pentru modificarea art. 34 din Ordonanța de urgență â Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
- modifică art. 34 alin. (2)
  O.G. nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 11 alin. (2); introduce alin. (18) la art. 12
  O.U.G. nr.85/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
- introduce art. 35
  O.U.G. nr.31/2020 Ordonantă de urgentă pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii
- introduce art. 36
  L. nr.53/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
- aprobă cu modificări O.U.G. 85/2019 si introduce art. 35 și art. 37
  L. nr.215/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2018 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii
- modifică art. 11 alin. (2)
  L. nr.34/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2019 pentru modificarea art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii
- aprobă O.U.G. nr. 28/2019
  L. nr.104/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
- aprobă O.U.G. nr. 32/2018
  L. nr.222/2021 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor și modificarea și completarea unor acte normative
- introduce art. 171
  O.G. nr.21/2023 ORDONANȚĂ pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătătii
- modifică art. 2, art. 37 alin. (2) lit. d), art. 13 alin. (1)
  L. nr.225/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii
- modifică art. 5 alin. (3); introduce art. 38, alin. (72) la art. 5
  O.U.G. nr.88/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătătii
- modifică art. 1, art. 12 alin. (1), art. 2, art. 38 alin. (1), art. 4 alin. (21), art. 8; introduce alin. (11) la art. 4, alin. (4) la art. 4,
  L. nr.371/2023 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătătii
- aprobă cu completări O.G. nr. 21/2023


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 06:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.