HOTĂRÂRE nr.1.223 din 20 noiembrie 1996
privind reorganizarea activitatii de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.223 din 20 noiembrie 1996
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 310/27 noi. 1996
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
modifică anexele nr. 9 și 10
  H.G. nr.480/1994 privind organizarea și functionarea Ministerului Agriculturii și Alimentatiei (abrogat prin H.G. nr.390/1997)
  H.G. nr.567/1996 privind utilizarea fondului de contrapartida constituit din sumele rezultate din decontarea la intern a contravalorii produselor importate in baza Acordului de credit, tip PL 480, incheiat la 29 martie 1993 intre Commodity Credit Corporation și Guvernul Romaniei
modifică anexa
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.741/1999 privind reorganizarea oficiilor de reproducție și selecție a animalelor în direcții județene pentru ameliorare și reproducție în zootehnie
reorganizează oficiile de reproducție și selecție a animalelor din subordinea Direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București în direcții județene în subordinea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof.dr.G.K.Constantinescu"
  H.G. nr.12/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor (abrogat prin H.G. nr.362/2002)
reorganizează direcțiile județene pentru ameliorare și reproducție în zootehnie în oficii în subordinea direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București din Ministerul Agriculturii și Alimentației și Pădurilor
  H.G. nr.453/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activității de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic național din zootehnie (abrogat prin H.G. nr.1.403/2009)
- introduce lit.i) la art. 1 alin. (2), lit. f1) la art.2, alin. (3) la art.9; înlocuieste anexa nr.1
  H.G. nr.1.830/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activității de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic național din zootehnie, precum și pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.1.403/2009)
  H.G. nr.1.496/2006 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activității de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic național din zootehnie (abrogat prin H.G. nr.1.403/2009)
- modifică anexa
  H.G. nr.452/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activității de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic național din zootehnie (abrogat prin H.G. nr.1.403/2009)
- modifică art.2 lit. b), art.3, art.4 alin.(2), referirile la anexele nr.1 și 2 din cadrul art. 9 alin.(2) se elimină; introduce alin.(11) la art.1, lit. b1) la art.2, alin.(3) la art.4; abrogă art.1 alin.(2) și (22), art.11, anexele nr.1, 2 și 4; înlocuiește anexa nr.3
  H.G. nr.1.297/2008 pentru desemnarea autorității naționale competente în ceea ce privește certificarea cărnii de bovine adulte - masculi, în vederea acordării restituirilor speciale la export în sectorul cărnii de vită și mânzat și pentru aprobarea atribuțiilor principale ale acesteia în acest domeniu, precum și pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activității de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic național din zootehnie
- introduce lit. b)2 la art. 2
Abrogat: H.G. nr.1.403/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 10:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.