ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.111 din 14 decembrie 2011
privind comunicațiile electronice
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.111 din 14 decembrie 2011
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.140/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 1/2012
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 925/27 dec. 2011
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora
  L. nr.527/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora
  L. nr.304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice
  L. nr.510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației
  L. nr.370/2006 pentru modificarea art. 17 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora
  H.G. nr.1.208/2007 privind condițiile generale referitoare la interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă, precum și a echipamentelor de televiziune digitală ale consumatorilor
Modifică: O.U.G. nr.130/2000 privind modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată
- modifică art. 6 lit. c)
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
- abrogă ordonanța cu excepția prevederilor cap. IV "Dreptul de acces pe proprietăți", precum și a dispozițiilor art. 55 alin. (1) și alin. (2)
  O.U.G. nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
- modifică art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (2) lit. d) și e), art. 10 alin. (1) pct. 2 și 7, art. 10 alin. (2) pct. 24; introduce alin. (11) la art. 4, lit. g) la art.6 alin. (2), art. 61, alin. (6) la art. 12, alin. (21) la art. 14; abrogă art. 6 alin. (1) lit. c)
  H.G. nr.810/2009 privind condițiile referitoare la sistemele de acces condiționat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio și televiziune
- abrogă hotărârea cu excepția prevederilor art. 5 și art. 8 alin. (1) lit. b) și alin. (2) și (3)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.140/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice
- modifică art. 22 alin. (1), art. 26 alin. (4), art. 28 alin. (1), art. 31 alin. (3) și (6), art. 51 alin. (1) lit. d), art. 51 alin. (3) lit. a), art. 51 alin. (4) și (7), art. 53 alin. (1) lit. c), art. 54 partea introductivă, art. 102, art. 103, art. 126 alin. (3), art. 141 alin. (2) lit. c), art. 142 pct. 25, 49, 50 și 52, art. 151 alin. (1) lit. e), art. 153, art. 160 alin. (2) lit. e), mențiunile privind transpunerea normelor comunitare; introduce alin. (11) la art. 22, alin. (5) la art. 130, pct. 81 la art. 158, pct. 91 la art. 158; abrogă art. 31 alin. (7)
Modificată: O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 4 alin. (1) pct. 46, art. 4 alin. (2), art. 50 alin. (3), titlul paragrafului 2 de la cap. V secțiunea 1 subsecțiunea 2, art. 51 alin. (1) partea introductivă, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55, art. 56, art. 57, art. 58, art. 59, art. 120 alin. (1), art. 120 alin. (2) lit. a), art. 142 pct. 20 - 24, introduce pct. 54 la art. 4 alin. (1), art. 591 - 598, pct. 241 - 2418 la art. 142
  L. nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice
- modifică art. 13 alin. (2), (4) și (6), art. 135 alin. (1); introduce art. 131, alin. (9) și (10) la art. 120, lit. a1) la art. 151
  O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 28 alin. (1), art. 31 alin. (6), art. 124 alin. (3), art. 143 alin. (1) lit. b); introduce alin. (6) la art. 143; abrogă art. 28 alin. (2)
  O.U.G. nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 143 alin. (6)
  L. nr.109/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor
- introduce alin. (7) la art. 143
  O.U.G. nr.54/2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicațiilor electronice și al infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice
- modifică art. 28 alin. (1), art. 31 alin.(6), art. 123 alin. (1), art. 124 alin. (3) si (4), art. 129 alin. (2); introduce alin. (31) la art. 28
  O.G. nr.23/2019 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice
- modifică art. 137 alin. (1)
  O.U.G. nr.62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice
- introduce pct. 55-58 la art. 4 alin. (1), alin. (5) la art. 50, art. 511, pct. 191 si 192 la art. 142
  O.U.G. nr.89/2019 Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 511 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice si modificarea unor acte normative
- modifică art. 511 alin. (1) și (4)
  L. nr.149/2021 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2019 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice
- aprobă O.G. nr. 23/2019
  L. nr.198/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul comunicatiilor electronice si pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării retelelor de comunicatii electronice
- modifică art. 1 alin. (1) lit. a) si e), art. 4 alin. (1) pct. 1 si 6, art. 4 alin. (1) pct. 9, art. 4 alin. (1) pct. 10, 12 si 14, art. 4 alin. (1) pct. 25 si 26, art. 4 alin. (1) pct. 28 partea introductivă, art. 4 alin. (1) pct. 28 lit. g), art. 4 alin. (1) pct. 31, 36, 37, 40, 52 si 53, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 alin. (1), art. 10 alin. (2) partea introductivă, art. 10 alin. (2) lit. a), art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (5), art. 14 alin. (4), art. 16, art. 18 alin. (3), art. 20, art. 22, art. 23 alin. (1), (2), si (4), art. 24 alin. (1) si (2), art. 24 alin. (3) partea introductivă, art. 24 alin. (4), art. 25, art. 26 alin. (1)-(3) si (5), art. 28 alin. (4), art. 31, art. 33 alin. (3), art. 35, art. 37 alin. (4), art. 39, art. 40, art. 41 alin. (1), art. 41 alin. (3) lit. h), titlul cap. IV, art. 46-49, art. 50, art. 51, art. 54 alin. (3), art. 55 alin.(9), art. 56 alin. (1), art. 56 alin. (2) lit. b), art. 57-59 5, art. 59 7 -59 8, art. 60-64, art. 66, art. 68 alin. (1), art. 69 alin. (1), art. 69 alin. (2) si (3), art. 70, art. 71, art. 72 alin. (2), art. 73 alin. (1) si (2), art. 74 si art. 75, art. 76, art. 77 alin. (2) si (4), art. 78 alin. (1), art. 82 alin. (1)-(3), art. 84, art. 86, art. 88 alin. (2) partea introductivă, art. 88 alin. (2) lit. a), art. 88 alin. (5), art. 92, art. 93, art. 94 alin. (4), art. 96, art. 97 alin. (1), (3) si (4), art. 98 alin. (1) si (4), art. 100 alin. (1), art. 100 alin. (2) lit. c), art. 102 partea introductivă, art. 104 alin. (1) si (3), art. 105, art. 106 alin. (1) si (6), art. 107, art. 108 alin. (1) si (3), art. 109 alin. (2) lit. a), art. 109 alin. (2) lit. e) si g), art. 109 alin. (4) lit. c) si d), art. 110 alin. (1), art. 110 alin. (2) si (4), art. 112 alin. (1), art. 112 alin. (4), art. 112 alin. (6), art. 114 alin. (2), art. 115, art. 116 alin. (1)-(3), art. 116 alin. (7), art. 117 alin. (1), art. 117 alin. (2)-(4), art. 119, art. 120 alin. (1), art. 120 alin. (2) lit. a) si n), art. 120 alin. (3) lit. a), art. 120 alin. (4) si (7), art. 121 alin. (1)-(6), art. 121 alin. (7), art. 133 alin. (1) lit. a), g), j) si l), art. 134 alin. (1), art. 135 alin. (1), art. 136, art. 137 alin. (1), art. 140, art. 141 alin. (1), art. 141 alin. (2) lit. b) si d), art. 142 pct. 1, art. 142 pct. 10, art. 142 pct. 15, art. 142 pct. 17, art. 142 pct. 18 si 19, art. 142 pct. 27, art. 142 pct. 30, art. 142 pct. 37, art. 142 pct. 38, art. 142 pct. 40, art. 142 pct. 46, art. 142 pct. 53, art. 142 pct. 55, art. 144 alin. (1), art. 145 alin. (1) si (2), art. 149 alin. (1) lit. a), art. 151 alin. (1) lit. a) si b), mentiunea privind transpunerea normelor adoptate la nivelul Uniunii Europene, art. 157; modifică si înlocuieste anexa nr. 1; introduce art. 1 1, art. 3 1, pct. 6 1 la art. 4 alin. (1), pct. 9 1 -9 6 la art. 4 alin. (1), pct. 53 1 -53 3 la art. 4 alin. (1), pct. 54 1 -54 10 la art. 4 alin. (1), alin. (3) la art. 4, art. 5 1, alin. (1 1) la art. 10, art. 10 1 -10 2, cap. II 1 cu art. 13 2 -13 6 după art. 13 1, art. 16 1, art. 18 1, art. 19 1 si 19 2, art. 20 1, art. 22 1 si art. 22 2, art. 23 1, lit. h) la art. 24 alin. (3), art. 24 1, alin. (7) la art. 26, art. 26 1 -26 3, lit. g) la art. 27 alin. (1), art. 27 1, alin. (1 1)-(1 5) la art. 28, art. 28 1, art. 30 1 - 30 3, art. 31 1 -31 3, art. 35 1 -35 3, art. 36 1 -36 6, alin. (3 1) si (3 2) la art. 38, art. 38 1 -38 3, lit. f 1) la art. 41 alin. (3) , lit. j) la art. 41 alin. (3), alin. (5) si (6) la art. 41, alin. (5) la art. 42, art. 49 1 si 49 2, art. 50 1 -50 11, art. 59 9 -59 13, art. 66 1 -66 2, art. 68 1, alin. (1 1) la art. 69, art. 70 1, alin. (2 1) la art. 72, alin. (6) la art. 72, art. 75 1 si 75 2, alin. (1 1) si (1 2) la art. 77, art. 77 1 si 77 2, alin. (2 1) la art. 88, alin. (1 1) si (1 2) la art. 90, art. 91 1, art. 92 1 si 92 2, alin. (8) la art. 97, alin. (4 1) la art. 98, alin. (1 1) la art. 100, lit. d) la art. 100 alin. (2), alin. (2 1) la art. 100, art. 100 1 -100 3, art. 108 1, lit. a 1) la art. 109 alin. (2), alin. (3 1) si (3 2) la art. 109, lit. a 1) si a 1) la art.109 alin. (4), alin. (1 1) - (1 3) la art. 110, alin. (5) la art. 110, art. 110 1, alin. (3 1) la art. 112, alin. (4 1) si (4 2) la art. 112, alin. (6 1) la art. 112, art. 112 1 -112 3, alin. (5 1) la art. 116, alin. (13) si (14) la art. 116, alin. (1 1) la art. 117, alin. (5) la art. 117, lit. o)-q) la art. 120 alin. (2), alin. (3 1) la art. 120, alin. (11) si (12) la art. 120, alin. (6 1) la art. 121, alin. (3) la art. 134, alin. (1 1) la art. 135, art. 137 1, alin. (2 1) si (2 2) la art. 138, lit. g)-i) la art. 141 alin. (2), pct. 2 1 si 2 2 la art. 142, pct. 6 1 la art. 142, pct. 9 1 la art. 142, pct. 10 1 la art. 142, pct. 11 1 la art. 142, pct. 16 1 -16 4 la art. 142, pct. 17 1 -17 17 la art. 142, pct. 24 19 -24 30 la art. 142, pct. 28 1 la art. 142, pct. 30 1 la art. 142, pct. 32 1 la art. 142, pct. 35 1 la art. 142, pct. 37 1 -37 4 la art. 142, pct. 38 1 si 38 2 la art. 142, pct. 39 1 si 39 2 la art. 142, pct. 39 1 si 39 2 la art. 142, pct. 40 1 -40 13 la art. 142, pct. 41 1 - 41 2 la art. 142, pct. 46 1 la art. 142, pct. 47 1 -47 3 la art. 142, pct. 50 1 -50 9 la art. 142, pct. 51 1 -51 5 la art. 142, art. 144 1, art. 154 1 -154 4, art. 156 1, anexele nr. 3-5; abrogă art. 4 alin. (1) pct. 21 si 22, art. 33 alin. (2), art. 52 si 53, art. 54 alin. (1) si (2), art. 54 alin. (4), art. 55 alin. (1) -(8), art. 55 alin. (10), art. 59 6, art. 67, art. 79-81, art. 83, art. 85, art. 88 alin. (1), art. 100 alin. (3), art. 112 alin. (5), art. 116 alin. (6), art. 118, art. 120 alin. (8), art. 142 pct. 20-24 2, 24 4, 24 5 si 24 16, art. 142 pct. 31, art. 142 pct. 42-45, art. 142 pct. 47, art. 142 pct. 52, anexa nr.2
dispune republicarea
  L. nr.255/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice
- modifică art. art. 4 alin. (1) pct. 2 si 3, art. 136, art. 261 alin. (1), art. 502 alin. (3), art. 75 alin. (2), art. 139 alin. (1), art. 140, art. 141 alin. (1), art. 141 alin. (2) lit. d), art. 142 pct. 22, art. 142 pct. 401 si art. 144 alin. (1); introduce art. 137, alin. (4) la art. 16, alin. (4) la art. 502, pct. (vi) la art. 503 alin. (2) lit. a), pct. 291 la art. 142, alin. (3) la art. 144, art. 1442 si art. 1562


Luni, 26 februarie 2024, 16:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.