ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.115 din 21 decembrie 2011
privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.115 din 21 decembrie 2011
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.163/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 51/2012
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 28.12.2011
Publicare: M.Of. nr. 926/28 dec. 2011
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
- abrogă art. 123 alin. (3)
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.163/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
Modificată: O.U.G. nr.17/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
- modifică art. 15; introduce art. 121
  O.U.G. nr.70/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
- modifică art. 13; introduce alin. (2) și (3) la art. 8
  O.G. nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- introduce art. 122
  O.U.G. nr.17/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
- modifică art. 11 alin. (1), art. 15 alin. (1) și (2); introduce alin. (4) la art. 11, art. 123 - 127
  O.U.G. nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
- modifică art. 123 alin. (1) lit. a)
  L. nr.188/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
- introduce art. 128
  O.G. nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 9 alin. (3)
  O.U.G. nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce art. 129
  O.U.G. nr.37/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
- modifică art. 2, art. 6 partea introductivă, art. 10 alin. (1) lit. b), art. 11 alin. (1) lit. a) și b), art. 11 alin. (3) și (4), art. 12, art. 13 alin. (1) și (3), art. 15 și în tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagmele „Ministerul Mediului și Pădurilor”, respectiv „Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice” se înlocuiesc cu sintagma „autoritatea publică centrală pentru protecția mediului”, iar sintagma „Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice” se înlocuiește cu sintagma „Agenția Națională pentru Achiziții Publice”; introduce alin. (11) la art. 10, alin. (11) la art. 11, alin. (5)-(9) la art. 11 și art. 151-156; abrogă art. 10 alin. (2) și art. 13 alin. (2)
  O.U.G. nr.81/2019 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum si pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele si subsectoarele expuse unui rise important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în pretul energiei electrice
- modifică art. 2 alin. (2) si art. 10 alin. (1); introduce alin. (3) la art. 2 si art. 101
  O.U.G. nr.134/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
- modifică art. 10 alin. (1) lit. c) si d); introduce art. 102
  O.U.G. nr.212/2020 Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- sintagma „Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Energiei”
  O.U.G. nr.60/2021 Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernuiui nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protectie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019—2024, precum si pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Fmantetor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
- introduce alin. (12) la art. 10
  L. nr.262/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum si pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele si subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în pretul energiei electrice
- art. 456 alin. (2) lit. j) și art. 464 alin. (2) lit. h)
  L. nr.94/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum si pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 134/2020


Sâmbătă, 10 decembrie 2022, 00:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.