ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.124 din 27 decembrie 2011
pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.124 din 27 decembrie 2011
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.166/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 59/2012
Cu functie: de modificare
În vigoare: intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012
Publicare: M.Of. nr. 938/30 dec. 2011
Functie activa:
Modifică: L. nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
- modifică art. 3, art. 4 alin. (3), art. 7 alin. (1); înlocuiește, în tot cuprinsul legii, denumirea "Agenția Națională pentru Prestații Sociale" cu denumirea "Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială", denumirea "direcția de muncă și protecție socială" cu denumirea "agenția pentru plăți și inspecție socială", denumirea "direcții teritoriale" cu denumirea "agenții teritoriale"
dispune republicarea
  L. nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- modifică art. 4, art. 5 alin. (1), art. 8, art. 132 alin. (3), art. 141 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 28 alin. (1) și (4), art. 281 alin. (1) lit. b), art. 281 alin. (2) lit. a), art. 281 alin. (4) lit. a), art. 29 alin. (2); introduce alin. (21) la art. 141, art. 161, lit. e) la art. 20 alin. (1); abrogă art. 28 alin. (3); înlocuiește, în tot cuprinsul legii, denumirea "Agenția Națională pentru Prestații Sociale" cu denumirea "Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială", denumirea "direcția de muncă și protecție socială" cu denumirea "agenția pentru plăți și inspecție socială", denumirea "direcții teritoriale" cu denumirea "agenții teritoriale"
dispune republicarea
  O.U.G. nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (4), art. 61 alin. (2), art. 8 alin. (1) partea introductivă, art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 18 alin. (7); introduce alin. (2) la art. 7, art. 71, lit. c) la art. 11, lit. i) la art. 12 alin. (1); abrogă art. 3 alin. (2) și (4), art. 4, art. 10 alin. (2), art. 17; înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, denumirea "Agenția Națională pentru Prestații Sociale" cu denumirea "Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială", denumirea "direcția de muncă și protecție socială" cu denumirea "agenția pentru plăți și inspecție socială", denumirea "direcții teritoriale" cu denumirea "agenții teritoriale"
  L. nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- abrogă art. 12-14, art. 58 alin. (8)
  O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
- modifică art. 2 alin. (1) lit. a), art. 2 alin. (2) și (3), art. 2 alin. (5) lit. n), art. 3 alin. (2) partea introductivă, art. 5, art. 7 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (1) și (4), art. 9 alin. (5) și (6), art. 11, art. 13 alin. (1) partea introductivă, art. 14 alin. (1) și (2), art. 16 alin. (1) partea introductivă, art. 16 alin. (2) partea introductivă, art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (1) partea introductivă, art. 17 alin. (2) și (3), art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (4), art. 26 alin. (1), art. 30 alin. (2); introduce alin. (11) la art. 2, alin. (6) la art. 3, alin. (2) la art. 12, lit. c) la art. 16 alin. (1), lit. k) la art. 16 alin. (2), lit. d) la art. 17 alin. (1), art. 31-38; abrogă art. 2 alin. (4), art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (3); înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, denumirea "Agenția Națională pentru Prestații Sociale" cu denumirea "Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială", denumirea "direcția de muncă și protecție socială" cu denumirea "agenția pentru plăți și inspecție socială", denumirea "direcții teritoriale" cu denumirea "agenții teritoriale"
dispune republicarea
  L. nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- modifică art. 5, art. 6, art. 14 alin. (1), art. 28, art. 29 alin. (3), art. 33 alin. (1); introduce alin. (2)-(4) la art. 25, alin. (5) la art. 26, lit. e) și f) la art. 29 alin. (1), art. 291; abrogă art. 9; înlocuiește, în tot cuprinsul legii, denumirea "Agenția Națională pentru Prestații Sociale" cu denumirea "Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială", denumirea "direcția de muncă și protecție socială" cu denumirea "agenția pentru plăți și inspecție socială", denumirea "direcții teritoriale" cu denumirea "agenții teritoriale"
dispune republicarea
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.166/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
- modifică art. II pct. 3, pct. 5 și pct. 7, art. III pct. 1, pct. 8 și pct. 9, art. IV pct. 3, pct. 5, pct. 9, pct. 11, pct. 13, pct. 17, pct. 19, pct. 24, pct. 26, pct. 27, pct. 30 și pct. 31, art. V pct. 7, pct. 8 și pct. 10; introduce pct. 61, pct. 71, pct. 81 și pct. 82 la art. II, pct. 111, pct. 191, pct. 261, pct. 281 și pct. 32 la art. IV, pct. 41, 42, pct. 51, 52 și 12 la art. V


Miercuri, 30 noiembrie 2022, 05:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.