ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.125 din 27 decembrie 2011
pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.125 din 27 decembrie 2011
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.106/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 60/2012
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 938/30 dec. 2011
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.397/2010 privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"
- la data intrării în vigoare a ordinului comun prevăzut la art. 29619 alin. (6) din Legea nr. 571/2003
Modifică: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 2 alin. (2), art. 11 alin. (11) și (12), art. 20 lit. b) și c), art. 21 alin. (4) lit. a) și t), art. 22 alin. (1) lit. d), art. 34 alin. (14), art. 48 alin. (7) lit. l1), art. 49 alin. (2) și (8), art. 51 alin. (2) și (3), art. 52, art. 521 alin. (1), art. 53, art. 62 alin. (1), art. 62 alin. (3), art. 64, art. 72 alin. (5), art. 81 denumirea marginală și alin. (2)-(4), art. 82 alin. (2), (3) și (5), art. 83 alin. (3) lit. a), b) și c), art. 94 alin. (9), art. 117 lit. b), art. 129 alin. (4) lit. a), art. 1342 alin. (2) lit. b), art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 4 și lit. g), art. 1451 alin. (1) partea introductivă și alin. (3), art. 149 alin. (1) lit. a), art. 150 alin. (6), art. 152 alin. (7) și (72), art. 1523 alin. (2), art. 153 alin. (4) și (7), art. 153 alin. (8), (9) și (91), art. 1531 alin. (9), art. 1582 alin. (5) și (10), art. 159 alin. (3), art. 160 alin. (2) lit. a), art. 20635 alin. (1) lit. b), anexa nr. 1 din titlul VII, art. 261 alin. (1), art. 263 alin. (4) și (5), art. 271 alin. (1) și (4), art. 287, art. 2961 lit. l), titlul IX2 se structurează pe capitole, art. 2962- 29620 intrând în componența cap. I, art. 2963 lit. a) și lit. f) pct. 3 și 4, art. 2964, art. 2965 alin. (2), art. 2969, art. 29615 lit. g) și p), art. 29616, art. 29617, art. 29618 alin. (3) lit. a3), art. 29619 alin. (18), art. 29619 alin. (2) și (6); introduce pct. 141 și 34 la art. 7 alin. (1), alin. (13) și (14) la art. 11, art. 193, lit. f) și g) la art. 20, lit. r) și s) la art. 21 alin. (2), lit. ș1)-ș4) la art. 21 alin. (4), lit. ț) la art. 21 alin. (4), lit. d1) și d2) la art. 22 alin. (1), alin. (52) la art. 22, alin. (151) și (152) la art. 24, alin. (23) la art. 24, alin. (81) la art. 34, lit. a1) la art. 42, alin. (9) la art. 49, alin. (3)-(5) la art. 61, alin. (11) la art. 62, alin. (21)-(26) la art. 62, art. 621-623, alin. (3) și (4) la art. 63, alin. (6) la art. 72, alin. (6) la art. 74, lit. f) la art. 78 alin. (1), alin. (51) la art. 82, lit. b1) la art. 83 alin. (3), alin. (13)-(15) la art. 94, alin. (5) la art. 118, alin. (71) la art. 153, alin. (92) la art. 153, alin. (9) și (10) la art. 1563, alin. (15) la art. 1582, alin. (6) la art. 20651, pct. 71 la art. 250 alin. (1), alin. (51) la art. 253, alin. (5) la art. 261, alin. (21) și (6) la art. 2965, lit. b1) la art. 29615, alin. (51) la art. 29618, alin. (19) la art. 29619, cap. II la titlul IX2 cu art. 29621-29626 și cap. III la titlul IX2 cu art. 29627-29632; abrogă art. 21 alin. (4) lit. h), art. 1451 alin. (4), art. 292 alin. (3), art. 2963 lit. c), art. 29614, art. 29618 alin. (2), art. 29619 alin. (3); înlocuiește anexa nr. 2 din titlul VII
dispune republicarea
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 215 alin. (2)
  O.U.G. nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
- abrogă art. III, la data de 1 iulie 2012
  O.G. nr.30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- prorogă termenul de 1 ian. 2012 prevăzut pentru aplicarea art. I pct. 50, 52, 66 și 69, până la data de 31 ianuarie 2012 și termenul de 31 ianuarie 2012 prevăzut la art. III alin. (1), până la data de 29 februarie 2012 inclusiv
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.106/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
Modificată: O.U.G. nr.71/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru prorogarea unui termen
- prorogă termenul de la art. V alin. (7) până la 31 decembrie 2013 inclusiv
Abrogată: L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- la 1 ianuarie 2016


Sâmbătă, 20 aprilie 2024, 18:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.