REGULAMENT nr.31 din 29 decembrie 2011
privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României

Identificare act:
Numar/data: Regulament nr.31 din 29 decembrie 2011
Emitent: Banca Națională a României
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 67/27 ian. 2012
Functie activa:
Abrogă: N. nr.17/2002 NORMĂ privind raportarea statistică la Banca Națională a României a operațiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung
- la data de 27 aprilie 2012
totodata, abrogă:
N. nr.3/2004 NORMĂ pentru modificarea Normei Băncii Naționale a României nr. 17/2002 privind raportarea statistică la Banca Națională a României a operațiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung
- la data de 27 aprilie 2012
  N. nr.13/2004 NORMĂ privind raportarea tranzacțiilor efectuate pe piața valutară interbancară
- la data de 27 aprilie 2012
totodata, abrogă:
N. nr.3/2008 NORMĂ pentru completarea Normei Băncii Naționale a României nr. 13/2004 privind raportarea tranzacțiilor efectuate pe piața valutară interbancară
- la data de 27 aprilie 2012
  N. nr.21/2006 NORMĂ privind raportarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii
- la data de 27 aprilie 2012
  N. nr.22/2006 NORMĂ privind raportarea tranzacțiilor cu opțiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naționale și a swap-urilor valutare pe rata dobânzii
- la data de 27 aprilie 2012
  N. nr.26/2006 NORMĂ privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanței de plăți
- la data de 27 aprilie 2012
totodata, abrogă:
N. nr.12/2009 NORMĂ pentru modificarea Normei Băncii Naționale a României nr. 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanței de plăți
- la data de 27 aprilie 2012
  N. nr.11/2007 NORMĂ privind raportarea de date și informații statistice referitoare la plăți, sisteme de plăți și sisteme de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare
- la data de 27 aprilie 2012
  N. nr.12/2007 NORMĂ privind raportarea statistică a activelor și pasivelor bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare
- la data de 27 aprilie 2012
  R. nr.10/2009 privind raportarea tranzacțiilor efectuate prin conturile de corespondent și abrogarea unor acte normative care impun restricții în utilizarea acestor conturi
- la data de 27 aprilie 2012
  N. nr.10/2009 NORMĂ pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32)
- la data de 27 aprilie 2012
  N. nr.11/2009 NORMĂ pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 63/2002 privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituțiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării și societăți nefinanciare și creditele acordate acestora (BCE/2001/18)
- la data de 27 aprilie 2012
Modifică: R. nr.6/2006 privind emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții la tranzacțiile cu aceste instrumente (abrogat prin R. nr.3/2018)
- la data de 27 aprilie 2012
  N. nr.9/2007 NORMĂ pentru modificarea Normei Băncii Naționale a României nr. 13/2004 privind raportarea tranzacțiilor efectuate pe piața valutară interbancară și a Normei Băncii Naționale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Națională a României
- la data de 27 aprilie 2012
Functie pasiva:
Modificat: R. nr.3/2013 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 31/2011 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României (abrogat prin R. nr.4/2014)
Abrogat: R. nr.4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României
- la 1 ianuarie 2015


Joi, 23 mai 2024, 06:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.