HOTĂRÂRE nr.69 din 1 februarie 2012
privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și a sancțiunilor și măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.69 din 1 februarie 2012
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 114/14 feb. 2012
Temei legal:
  O.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere
art. 85 alin. (2)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.31/1994 pentru aderarea Romaniei la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
  O.G. nr.75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaționale de produse perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970
  L. nr.2/1999 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaționale de produse perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.439/2002 pentru ratificarea Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000
  L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
  O.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.76/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și a sancțiunilor și măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări (abrogat prin H.G. nr.1.317/2023)
- modifică titlul, art. 1, art. 5 partea introductivă, art. 6, art. 7, art. 8
  H.G. nr.40/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravențional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și ale normelor de aplicare a acesteia, precum și a sancțiunilor contravenționale și a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor (abrogat prin H.G. nr.1.317/2023)
- modifică art. 3-8, art. 10, art. 12 alin. 1, art. 13, art. 14, art. 16, art. 17 alin. (1), (2) și (5), art. 18 alin. (5)-(7), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 20 alin. (3) și (4), art. 21 alin. (1) lit. e), art. 23 alin. (1) lit. b) și c), art. 23 alin. (3), art. 24, art. 28 alin. (1) lit. a), art. 28 alin. (3) și (4), art. 29 alin. (1) lit. d), art. 31 alin. (1) lit. b) și c), art. 32 lit. d), art. 38 alin. (3), art. 39, art. 41, art. 45 alin. (1) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 46 lit. c) și d), art. 48 alin. (1) lit. b), art. 49 lit. c) și d), art. 51 alin. (1) lit. b), art. 52 lit. d), art. 53, art. 55, art. 56 alin. (1), art. 57; introduce alin. (4) și (5) la art. 12, lit. f) la art. 21 alin. (1), alin. (3) la art. 21, lit. d) la art. 23 alin. (1), lit. e) la art. 29 alin. (1), alin. (11) la art. 29, lit. d) la art. 31 alin. (1), lit. e) la art. 32, alin. (4) la art. 38, lit. c) la art. 45 alin. (1), art. 461-464, lit. c) la art. 48 alin. (1), lit. e) la art. 49, lit. c) la art. 51 alin. (1), alin. (3) la art. 51, art. 541, anexa după art. 60; abrogă art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (3) și (4), art. 20 alin. (1) lit. d), art. 20 alin. (5), art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (2)-(4), art. 27 alin. (2), art. 28 alin. (1) lit. d), art. 28 alin. (5), art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (2)-(4), art. 35 alin. (2), art. 40, art. 43
  H.G. nr.822/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravențional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și ale normelor de aplicare a acesteia, precum și a sancțiunilor contravenționale și a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor (abrogat prin H.G. nr.1.317/2023)
- modifică art. 3 pct. 4, art. 4 pct. 26, art. 6 alin. (3); introduce pct. 41 la art. 3, pct. 32.15 la art. 4, lit. k) la art. 36 alin. (1), alin. (3) la art. 36
  O.U.G. nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
- introduce lit. c) la art. 57 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.34/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
Abrogat: H.G. nr.1.317/2023 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contraventional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de mărfuri (reformare), ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internatională a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare), ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere si ale normelor de aplicare a acesteia, precum si a sanctiunilor contraventionale si a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor
- la data de 6 ianuarie 2024


Luni, 15 iulie 2024, 16:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.